sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Overlijdensaangifte

U mag als familielid of kennis van de overledene het overlijden doorgeven maar vaak doet de begrafenisondernemer dit.

U mag als familielid of kennis van de overledene het overlijden doorgeven maar vaak doet de begrafenisondernemer dit. Er is geen termijn voor het doen van aangifte. Wel is het zo dat volgens de Wet op de lijkbezorging de begrafenis of crematie niet eerder dan 36 uur mag en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden moet plaatsvinden.

Afspraak maken

U kunt zonder afspraak elke werkdag van 9.00 tot 13.00 uur op het Inwonersplein (Stadskantoor) terecht.

  • Overlijdensverklaring, ingevuld door een geneeskundige;
  • Doodsoorzaakverklaring, vastgesteld door een geneeskundige;
  • Paspoort of identiteitskaart van de persoon die aangifte van overlijden doet.

Na het overlijden van een familielid heeft u veel zaken te regelen. Zoals het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente waar uw familielid is overleden. U kunt de begrafenisondernemer ook machtigen om dit namens u te doen.

Bij het doorgeven van het overlijden ontvangt u (of de begrafenisondernemer) een schriftelijk verlof tot begraven of cremeren. De ambtenaar registreert de gegevens van het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Hij zorgt er ook voor dat overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank, de gegevens van het overlijden ontvangen.

Meer informatie over de persoonsgegevens in het BRP en de uitwisseling hiervan vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Voogdij

Op de website van de Rijksoverheid leest me u meer over de voogdij over een kind.