sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Omgevingsvergunning

U wilt iets bouwen of verbouwen? Slopen of kappen? Dit kan vaak alleen met een omgevingsvergunning.

U wilt iets bouwen of verbouwen? Slopen of kappen? Dit kan vaak alleen met een omgevingsvergunning. Of dat in uw geval ook zo is, checkt u met de online vergunningencheck in het Omgevingsloket Online (OLO). Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die daar meteen aanvragen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Online (via het landelijke Omgevingsloket Online)

Omgevingsvergunning aanvragen

Hoe werkt het?

 • Doe de vergunningencheck in het Omgevingsloket en u weet meteen of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Heeft u een omgevingsverguning nodig? Vul dan het aanvraagformulier in. Dat kan digitaal of op papier.
 • Maakt u gebruik van het digitale formulier? Stuur dit dan op via het Omgevingsloket Online. Denk daarbij aan eventuele aanvullende gegevens. Houd uw DigiD of eHerkenning bij de hand.
 • Maakt u gebruik van een papieren formulier? Stuur dit dan op naar het adres dat op het formulier staat. Of lever het persoonlijk in bij de balie van het Inwonersplein. Denk daarbij aan eventuele aanvullende gegevens.
 • U krijgt de beslissing op uw aanvraag thuis gestuurd.

Conceptaanvraag doen

Wilt u uw aanvraag vooraf op onderdelen laten toetsen? Dien dan een conceptaanvraag in.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning doen

  Wanneer krijg ik antwoord?

  Versnelde procedure

  In sommige gevallen kunt u al binnen één werkdag of twee weken een omgevingsvergunning krijgen. Of dit ook voor u geldt, leest u bij flitsvergunning of twee weken vergunning.

  Reguliere procedure

  Meestal nemen we binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag, maar soms hebben we meer tijd nodig. We kunnen de beslisperiode één keer verlengen met nog eens zes weken. Hebben we dan nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de omgevingsvergunning.

  Uitgebreide procedure

  Bij ingewikkelde aanvragen nemen we binnen zesentwintig weken een beslissing, maar soms hebben we meer tijd nodig. We kunnen de beslisperiode één keer verlengen met nog eens zes weken.

  Meestal heeft u een omgevingsvergunning nodig voor één van deze activiteiten:

  Kijk bij elke activiteit bij het tabblad ‘benodigdheden’. Daar staat precies welke bewijsstukken of gegevens u nodig heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen.

  Wilt u (ver)bouwen, slopen, of kappen? Of wilt u het gebruik van een pand wijzigen, asbest verwijderen of een inrit (laten) aanleggen? Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vervangt vijfentwintig losse vergunningen. Voorbeelden hiervan zijn de bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning of kapvergunning.

  De wettelijke basis van de omgevingsvergunning is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

  • Het indienen van een niet-digitale aanvraag (aanvraag per post of aan de balie) kost meer dan het indienen van een digitale aanvraag.
  • Vraagt u een omgevingsvergunning aan die strijdig is met het bestemmingsplan? Dan heeft u een extra vergunning nodig. Namelijk een 'vergunning voor strijd met het bestemmingsplan'. Deze vergunning hoeft u niet zelf aan te vragen. Wij voegen deze 'automatisch' voor u toe, aan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Let op: deze automatische aanvraag kost minimaal € 1.746,00 extra!
  • Vraagt u namens iemand anders een omgevingsvergunning aan? En moet deze ander de kosten (leges) betalen? U kunt een omgevingsvergunning ook als gemachtigde aanvragen. Dit kan ook met DigiD.
  • Voor een volledig overzicht van alle kosten raadpleegt u de legesverordening (titel 2 gaat over de omgevingsvergunning).