sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Nederlander worden door optie

Met een optieverklaring kunt u op een eenvoudige en snelle manier Nederlander te worden.

Met een optieverklaring kunt u op een eenvoudige en snelle manier Nederlander worden.

Aan de balie

U kunt uw verzoek persoonlijk aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor) indienen. Elk gezinslid dat ouder is dan 12 jaar moet hierbij aanwezig zijn. Maak een afspraak voor uw bezoek via telefoon 14 040. Een medewerker van het callcenter maakt dan met u een afspraak op een van de volgende dagen:

dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur.

Antwoord

De behandeling van uw verzoek duurt ongeveer drie maanden.

Wilt u meer informatie over Nederlander worden door optie? U kunt hiervoor een afspraak maken. Ook vindt u veel informatie op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Paspoort;
 • Geldige verblijfsvergunning;
 • Gelegaliseerde geboorte- en huwelijksakte (wanneer u buiten Nederland geboren en/of gehuwd bent).

Aanvullende documenten

Afhankelijk van uw oorspronkelijke nationaliteit of gezinssituatie kan de gemeente u om aanvullende documenten vragen. Gezien het grote aantal verschillende nationaliteiten en mogelijke documenten is het niet te doen om te vermelden welke documenten dat in uw geval zijn. U kunt via het contactformulier vragen of en welke extra documenten in uw situatie nodig zijn. We hebben dan wel uw Burgerservicenummer nodig. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via nummer 14 040 voor meer informatie.

In een aantal gevallen kunt u Nederlander worden door een optieverklaring in te vullen. Dit is een eenvoudige en snelle manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Optie is alleen mogelijk als u onder een van de volgende categorieën valt:

 • U bent meerderjarig, in Nederland geboren en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent geboren in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius. U hebt minimaal drie jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland gewoond én u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos).
 • U bent minderjarig, door een Nederlander erkend en minimaal drie jaar onafgebroken verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. U bent nog geen Nederlander van rechtswege, door erkenning of door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf het bereiken van de leeftijd van vier jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius.
 • U bent meerderjarig, u bent oud-Nederlander en u woont minimaal één jaar in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent minimaal drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont minimaal 15 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius.
 • U bent 65 jaar of ouder en woont minimaal 15 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius.
 • U bent minderjarig en staat op grond van een rechterlijke beslissing of vanaf uw geboorte van rechtswege onder het gezamenlijke gezag van een niet-Nederlandse vader of moeder en een ander die wel Nederlander is. U bent sinds het instellen van dat gezag minimaal drie jaar verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. U woont niet in het land waarvan u de nationaliteit hebt.
 • U bent vóór 1 januari 1985 gehuwd met een niet-Nederlandse man en u hebt daardoor uw Nederlandse nationaliteit verloren. Binnen één jaar na ontbinding van uw huwelijk legt u een optieverklaring af.
 • U bent geboren uit een Nederlandse moeder of geadopteerd door een Nederlandse moeder voor 1 januari 1985 en u heeft een niet-Nederlandse vader of adoptievader.

De verschillen met naturalisatie:

 • de kosten zijn lager
 • de behandelingstijd is korter
 • u hoeft geen inburgeringsexamen te doen

De beslissing over uw optie

De gemeente onderzoekt uw aanvraag. Zij gaat na of u niet met de politie in aanraking bent geweest. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, bevestigt de burgemeester dat u het Nederlanderschap krijgt.

Kort daarna krijgt u een uitnodiging om het bewijs van bevestiging in ontvangst te nemen. Voordat het bewijs aan u wordt uitgereikt, wordt van u gevraagd de verklaring van verbondenheid met Nederland af te leggen. U bent dan Nederlander met ingang van de datum dat de burgemeester het Nederlanderschap heeft bevestigd.

Voldoet u niet aan de eisen, dan ontvangt u een beschikking waarin staat waarom  u niet in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. U kunt hiertegen bezwaar aantekenen. Hoe u dat moet doen leest u in de beschikking.

Belt u met telefoon 14 040.

€ 182

Als u het verzoek samen met uw partner indient, dan zijn de kosten € 310

Tarief per (minderjarig) kind: € 21,-