sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Naamswijziging

Soms is het mogelijk een andere achternaam te krijgen. Men dient daarvoor een verzoek in bij Zijne Majesteit de Koning.

Soms is het mogelijk een andere achternaam te krijgen. Men dient daarvoor een verzoek in bij Zijne Majesteit de Koning.

U dient een schriftelijk verzoek in bij:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
t.a.v. Dienst Justis, Team Koninklijke Besluiten
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk uw achternaam te wijzigen. U dient daarvoor een verzoek in bij Zijne Majesteit de Koning. U kunt uw achternaam bijvoorbeeld laten wijzigen in de achternaam van de andere ouder of verzorger of wanneer u uw achternaam ongepast of bespottelijk vindt. Verder is wijziging mogelijk wanneer sprake is van een veel voorkomende naam of van een naam van vreemde herkomst. Een onjuist gespelde naam kan eveneens worden gewijzigd.

Wordt uw verzoek behandeld, dan krijgt u een ontvangstbevestiging met een betalingsverzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie beoordeelt of u voor naamswijziging in aanmerking komt.