sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Naamskeuze

Ouders mogen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt.

Bij uw eerste kind kunt u de achternaam van het kind kiezen: uw eigen achternaam of de achternaam van uw partner

Aan de balie

Beide ouders moeten de naamskeuze persoonlijk melden aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor). Vervolgens wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand de naamskeuze in een akte vastgelegd.

  • Een geldig legitimatiebewijs van beide ouders.

Bij uw eerste kind kunt u de achternaam van het kind kiezen: uw eigen achternaam of de achternaam van uw partner. Alle volgende kinderen in het gezin krijgen automatisch de achternaam die het eerste kind heeft gekregen. De kinderen moeten dan wel in dezelfde relatie met dezelfde partner geboren zijn.

Let op:

  • Naamskeuze moet altijd gebeuren vóórdat u aangifte van de geboorte doet van uw eerste kind;
  • Een akte van naamskeuze laten opmaken kan alleen als het kind de Nederlandse nationaliteit heeft. Heeft het kind de nationaliteit van een ander land, dan kijkt de ambtenaar van de burgerlijke stand wat het namenrecht van dat land over naamskeuze zegt.

Relatie tussen man en vrouw

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt, dan kunt u dat regelen via naamskeuze.

Andere relatie met de moeder

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet de vader het kind eerst erkennen.

Relatie tussen twee vrouwen

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder waaruit het kind geboren wordt. Wilt u dat uw kind de achternaam van de andere moeder krijgt, dan kunt u dat regelen via naamskeuze.

Andere relatie met de moeder

Het kind krijgt de achternaam van de moeder waaruit het kind geboren wordt. Alleen bij adoptie, erkenning of gezamenlijk gezag kunt u kiezen voor de achternaam van de partner.