sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Meedoenbijdrage

Met deze bijdrage kunt u meedoen aan bijvoorbeeld de sportclub, balletles of een kookcursus. U kunt ook gratis met de bus reizen in Eindhoven en omstreken.

Deze bijdrage is ervoor om mee te kunnen doen, aan bijvoorbeeld de sportclub, balletles of een kookcursus.

Online

Meedoenbijdrage aanvragen

U logt in met uw DigiD en vult uw gegevens in. De benodigdheden kunt u in het formulier uploaden. Uw aanvraag wordt automatisch naar de gemeente gemaild en wij sturen u een ontvangstbevestiging. U ontvangt binnen 8 weken via de post een besluit op uw aanvraag.

Moeite met invullen of geen DigiD?

Als u moeite heeft met het invullen van de formulieren kunt u kijken of iemand in uw omgeving u kan helpen. Kan dat niet, dan kunt u kosteloos advies en informatie vragen bij het Sociaal Raadsliedenwerk via www.lumenswerkt.nl of op telefoonnummer 040-219 33 00.

Ook als u nog geen DigiD heeft en het u niet lukt deze aan te vragen via digid.nl/aanvragen kunt u bij hen terecht. Toekomstige aanvragen bij de gemeente Eindhoven doet u het snelst via een DigiD.

Wij kunnen u daarnaast een aanvraagformulier toezenden. Neem contact op met de gemeente Eindhoven via 14 040. Per post ontvangt u dan een aanvraagformulier.

Antwoord

Nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen en beoordeeld, krijgt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u wel of niet in aanmerking komt voor de Meedoenbijdrage. Zorgt u ervoor dat u alle benodigde gegevens aanlevert, dan voorkomt u vertraging in de behandeling van uw aanvraag.

Wilt u de Meedoenbijdrage met DigiD aanvragen, dan vragen wij om een scan te uploaden van:

 • een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van uw eventuele partner;
 • bewijsstukken van het inkomen van u en van uw eventuele partner;
 • afschriften van de vorige hele kalendermaand van al uw bankrekeningen;
 • eventuele verblijfsvergunning van u en uw eventuele partner.

  Op het aanvraagformulier ziet u welke bewijsstukken u precies moet aanleveren. Hebt u een of meer van de bewijsstukken in de laatste 5 jaar al aan het Sociaal Domein van de gemeente verstrekt en zijn deze ondertussen niet gewijzigd, dan hoeft u dit - met uitzondering van inkomstengegevens - niet opnieuw te doen.

  De Meedoenbijdrage is ervoor om mee te kunnen doen, aan de sportclub, balletles of een kookcursus. Voor theaterbezoek, het zwembad of een krantenabonnement. En om de ouderbijdrage, schoolspullen of een computer te betalen. De bijdrage is bedoeld voor Eindhovenaren met een inkomen tot twintig procent boven de bijstandsnorm.

  Hoogte bijdrage

  De Meedoenbijdrage is er voor ieder gezinslid. Welk bedrag u in totaal ontvangt, hangt af van de leeftijdsgroep waarin u en uw eventuele partner en/of kinderen vallen. Voor kinderen tot 18 jaar wordt de bijdrage niet eerder dan in de maand augustus uitbetaald, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Alleen de ouder die kinderbijslag ontvangt, kan de Meedoenbijdrage voor de kinderen aanvragen.

  Studenten komen niet in aanmerking voor deze regeling.

  Gratis met de bus

  Hebt u recht op de Meedoenbijdrage, dan kunt u ook gratis met de bus reizen in Eindhoven en omstreken.

  Kom ik hiervoor in aanmerking?

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Meedoenbijdrage en andere financiële regelingen? Op de website van Bereken Uw Recht kunt u dit zelf berekenen.

  Aanvraagperioden

  Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij naar uw inkomenssituatie op dat moment. Stuur daarom de inkomensverklaring mee van de volledige maand voorafgaand aan uw aanvraag. Zo kunt u meedoenbijdrage over 2017 niet eerder dan 1 februari 2017 aanvragen. Een aanvraag meedoenbijdrage over 2016 kunt u aanvragen tot en met 31 maart 2017.

  Tip: Het Kindpakket

  Het Kindpakket is een bundeling van regelingen voor kinderen die geconfronteerd worden met de gevolgen van een laag gezinsinkomen (tot 20% boven de bijstandsnorm). Denk aan materialen voor school of het beoefenen van een sport, maar ook financiële steun voor bijvoorbeeld een lidmaatschap of verjaardag.