sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Legalisatie handtekening

Legalisatie van een handtekening betekent dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een document 'echt' is.

Legalisatie van een handtekening betekent dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een document 'echt' is. Het legaliseren van een handtekening kunt u alleen persoonlijk aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor, Stadhuisplein 10, Eindhoven) aanvragen.

Afspraak maken

U kunt zonder afspraak elke werkdag van 9.00 tot 13.00 uur op het Inwonersplein (Stadskantoor) terecht.

Werkwijze

In het bijzijn van een ambtenaar zet u uw handtekening op het document dat u moet ondertekenen. De ambtenaar vergelijkt deze handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Als de handtekeningen hetzelfde zijn, verklaart de ambtenaar - door een stempel te zetten bij de handtekening op het document - dat de handtekening werkelijk van de persoon is die het document moet ondertekenen.

Antwoord

Klaar terwijl u wacht.

  • Een geldig legitimatiebewijs

Legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een document echt is. U bewijst dan dat de handtekening die u op het document heeft gezet dezelfde is als de handtekening in uw paspoort of identiteitskaart.

Het legaliseren van uw handtekening is bijvoorbeeld nodig

  • als een bepaalde instelling of bedrijf hier om vraagt (overheid, ambassade);
  • wanneer u een document moet opsturen waarvan u het origineel niet uit handen wilt geven;
  • wanneer u niet-Europeaan bent en een visum (van maximaal drie maanden) nodig heeft om in een land te mogen verblijven.

Visum

Een visum moet u aanvragen bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont. Hiervoor heeft u echter altijd eerst een uitnodigingsformulier nodig en voor sommige landen een Bewijs van Garantstelling van iemand uit Nederland.

U moet zelf bij de Nederlandse ambassade van uw land informeren of u een garantstelling nodig hebt. Met de garantstelling verklaart deze persoon uit Nederland: "ik wil u opvangen in Nederland en ik sta garant voor alle kosten". De handtekening (van de gastheer of -vrouw) moet dan eerst door de burgemeester voor echt verklaard worden. Is de gastheer (of -vrouw) getrouwd, dan moet ook de handtekening van zijn (of haar) partner door de burgemeester voor echt verklaard worden. 

Het uitnodigingsformulier is samen met het Bewijs van Garantstelling één formulier. Dit formulier kunt u downloaden (zie hieronder) of bij het Inwonersplein (Stadskantoor) aan de receptie ophalen.

U kunt aan de balie met pin betalen.

€ 11,- per handtekening