sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Gevonden voorwerpen

Heeft u een voorwerp in Eindhoven gevonden waarvan u niet weet wie de eigenaar is? Meld het voorwerp dan.

Heeft u een voorwerp in Eindhoven gevonden waarvan u niet weet wie de eigenaar is? Meld het voorwerp dan.

Online

Wilt u een gevonden voorwerp bij de gemeente melden dan kan dat via https://eindhoven.verlorenofgevonden.nl.

Loket

U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 15.30 uur ook terecht bij het gemeentelijk loket 'Verloren en gevonden' aan de Vestdijk 147, als digitaal melden van een gevonden voorwerp voor u niet mogelijk is.

Heeft u een voorwerp in Eindhoven gevonden waarvan u niet weet wie de eigenaar is? Meld het voorwerp dan via https://eindhoven.verlorenofgevonden.nl. U kunt het voorwerp thuis bewaren en aangeven hoe u het voorwerp bij de eigenaar terug wilt bezorgen als die zich meldt. U kunt het voorwerp ook inleveren bij:

  • het loket Verloren of Gevonden aan de Vestdijk 147;
  • Gemeente Eindhoven, Nachtegaallaan 15;
  • de 3 politiebureaus in het centrum, in Woensel en in Stratum;
  • het Inwonersplein op het Stadskantoor

Sleutels

Verloren of gevonden sleutels staan niet op de website verlorenofgevonden.nl. Deze sleutels worden wel bewaard bij het loket Verloren en gevonden aan de Vestdijk 147. U kunt op werkdagen tussen 9:00 en 15:30 uur zonder afspraak langskomen om te kijken of uw sleutel is gevonden.

Gevonden stadspas

Stuur deze op naar de gemeente Eindhoven via Antwoordnummer 61, 5600 VB Eindhoven.

Heeft u een stadspas gevonden dan vragen wij u vriendelijk deze pas (gratis) op te sturen naar de gemeente Eindhoven, Antwoordnummer 61, 5600 VB Eindhoven.

Bent u uw stadspas verloren? Als uw stadspas door iemand is gevonden en teruggestuurd naar de gemeente, wordt deze door de gemeente vernietigd. U krijgt de stadspas dus niet meer terug. Vraag in dat geval dus een nieuwe stadspas aan.


Bewaartermijnen

Als u het gevonden voorwerp inlevert mag u het houden als de rechtmatige eigenaar niet binnen onderstaande bezwaartermijnen reageert:

  • 3 maanden als de geschatte waarde kleiner is dan € 450,-;
  • 1 jaar als de geschatte waarde groter is dan € 450,-;

Zelf bewaren

Als u de gevonden voorwerpen zelf bewaart, dan moet u voldoen aan de volgende wettelijke voorschriften:

  • U bewaart het voorwerp in de staat waarin u het gevonden hebt;
  • Onderhoudskosten die u heeft gemaakt, worden door de rechtmatige eigenaar aan u vergoed;
  • Kosten die u heeft gemaakt om de eigenaar op te sporen worden door de rechtmatige eigenaar aan u vergoed;
  • U mag het voorwerp houden als de rechtmatige eigenaar niet binnen een jaar reageert.