sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Gevonden voorwerpen

Heeft u een voorwerp in Eindhoven gevonden waarvan u niet weet wie de eigenaar is? Meld het voorwerp dan.

Heeft u een voorwerp in Eindhoven gevonden waarvan u niet weet wie de eigenaar is? Meld het voorwerp dan.

Online

Wilt u een gevonden voorwerp bij de gemeente melden dan kan dat via https://eindhoven.verlorenofgevonden.nl.

Loket

U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 15.30 uur ook terecht bij het gemeentelijk loket 'Verloren en gevonden' aan de Vestdijk 147, als digitaal melden van een gevonden voorwerp voor u niet mogelijk is.

Heeft u een voorwerp in Eindhoven gevonden waarvan u niet weet wie de eigenaar is? Meld het voorwerp dan via https://eindhoven.verlorenofgevonden.nl. U kunt het voorwerp thuis bewaren en aangeven hoe u het voorwerp bij de eigenaar terug wilt bezorgen als die zich meldt. U kunt het voorwerp ook inleveren bij:

  • het loket Verloren of Gevonden aan de Vestdijk 147;
  • Gemeente Eindhoven, Nachtegaallaan 15;
  • de 3 politiebureaus in het centrum, in Woensel en in Stratum;
  • het Inwonersplein op het Stadskantoor

Sleutels

Verloren of gevonden sleutels staan ook op de website verlorenofgevonden.nl. De sleutels worden bewaard bij het loket Verloren en gevonden aan de Vestdijk 147. U kunt op werkdagen tussen 9:00 en 15:30 uur zonder afspraak langskomen om te kijken of uw sleutel is gevonden.

Gevonden stadspas

Stuur deze op naar de gemeente Eindhoven via Antwoordnummer 61, 5600 VB Eindhoven.

Heeft u een stadspas gevonden dan vragen wij u vriendelijk deze pas (gratis) op te sturen naar de gemeente Eindhoven, Antwoordnummer 61, 5600 VB Eindhoven.

Bent u uw stadspas verloren? Als uw stadspas door iemand is gevonden en teruggestuurd naar de gemeente, wordt deze door de gemeente vernietigd. U krijgt de stadspas dus niet meer terug. Vraag in dat geval dus een nieuwe stadspas aan.


Bewaartermijnen

Als u het gevonden voorwerp inlevert mag u het houden als de rechtmatige eigenaar niet binnen onderstaande bezwaartermijnen reageert:

  • 3 maanden als de geschatte waarde kleiner is dan € 450,-;
  • 1 jaar als de geschatte waarde groter is dan € 450,-;

Zelf bewaren

Als u de gevonden voorwerpen zelf bewaart, dan moet u voldoen aan de volgende wettelijke voorschriften:

  • U bewaart het voorwerp in de staat waarin u het gevonden hebt;
  • Onderhoudskosten die u heeft gemaakt, worden door de rechtmatige eigenaar aan u vergoed;
  • Kosten die u heeft gemaakt om de eigenaar op te sporen worden door de rechtmatige eigenaar aan u vergoed;
  • U mag het voorwerp houden als de rechtmatige eigenaar niet binnen een jaar reageert.