sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Geboorteaangifte

Geef uw pasgeboren kind binnen drie dagen na de geboortedag aan bij de gemeente waar het kind geboren is.

Het aangeven van de geboorte van uw kind moet persoonlijk gebeuren. U kunt hiervoor terecht bij het Inwonersplein (Stadskantoor). U kunt hiervoor het beste een afspraak maken.

Afspraak maken

Als het afsprakensysteem niet bereikbaar is, kunt u ook bellen met 14 040. Wilt u zonder afspraak langskomen, let dan goed op de openingstijden.

Meer informatie over de geboorteaangifte zoals bijvoorbeeld wie aangifte van geboorte mag doen, leest u op de website van de Rijksoverheid.

U bent getrouwd

  • Een geldig legitimatiebewijs van de aangever;
  • Het kaartje van het ziekenhuis (indien beschikbaar);
  • Trouwboekje (mag, maar is niet verplicht);
  • Wanneer het kind de achternaam van de moeder krijgt: afschrift van de akte van naamskeuze;
  • Wanneer er uit het huwelijk of een geregistreerd partnerschap van twee vrouwen kinderen worden geboren, hebben ze alleen de biologische moeder als moeder; de echtgenote of partner van de moeder kan zich pas juridisch moeder noemen na erkenning van het kind. Dit wordt vastgelegd met een erkenningsakte;
  • Wanneer er sprake is van een donorverklaring dan is erkenning door de echtgenote van de moeder niet nodig. Meer informatie over de donorverklaring leest u op de website van de Rijksoverheid bij het onderwerp 'Hoe krijg ik als duomoeder het ouderschap over het kind van mijn partner?'

U bent niet getrouwd

  • Een geldig legitimatiebewijs van de aangever;
  • Het kaartje van het ziekenhuis (indien beschikbaar);
  • Wanneer het kind al voor de geboorte is erkend: een afschrift van de erkenningsakte.

De geboorte van uw kind moet u binnen drie dagen na de geboortedag aangeven bij de gemeente waar uw kind geboren is. Voor kinderen die geboren zijn op zondag, maandag, dinsdag en woensdag heeft u - na de dag van bevalling - drie werkdagen om aangifte te doen. Voor kinderen die geboren zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag heeft u - na de dag van bevalling - twee werkdagen om aangifte te doen.

Let op

Wanneer in de periode voor de laatste aangiftedag algemeen erkende feestdagen voorkomen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag en Koningsdag) heeft u - na de dag van bevalling - twee werkdagen voor geboorteaangifte. 

Geboortedag Laatste aangiftedag
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag

Voogdij

Op de website van de Rijksoverheid leest me u meer over de voogdij over een kind.