sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Evenement, melding of vergunning

Voor het organiseren van een evenement of vechtsportgala is een vergunning of een melding nodig.

Voor het organiseren van een evenement of vechtsportgala is een vergunning of een melding nodig.

Let op: Aan een aanvraag zijn kosten verbonden. Dit geldt niet alleen voor een positief besluit (toekenning) maar ook voor een negatief besluit (afwijzing) of wanneer een aanvraag vergunningsvrij blijkt te zijn of als u een aanvraag intrekt. Zie de rechterkolom onder het kopje 'kosten'.

Melding

Melding kleine evenementen

Vergunning

Let op: U kunt in de formulieren bijlagen uploaden van maximaal 5 MB.

Aanvragen evenementenvergunning

Aanvragen evenementenvergunning Bibob

Ontheffing zwak alcoholhoudende drank

Het aanvraagformulier voor een ontheffing vindt u bij het product zwak alcoholische dranken, tijdelijke ontheffing.

E-mail

Een aanmelding voor de evenementenkalender kunt u sturen naar aanvragen@eindhoven365.nl.

Antwoord

Evenementenkalender

De gemeente stelt de evenementenkalender vast in januari.

Melding

Wanneer u binnen tien dagen na ontvangst van uw melding geen reactie heeft ontvangen, heeft u toestemming van de gemeente.

Vergunning

Na het indienen van uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat aangegeven welke medewerker uw aanvraag behandelt.

Voor de meeste evenementen kunt u binnen acht weken een besluit op uw aanvraag verwachten. Bij grootschalige en risicovolle evenementen neemt de medewerker die uw aanvraagt behandelt contact met u op. Samen met u wordt een ‘spoorboekje opgesteld’ voor de afhandeling van uw aanvraag.

Voor het organiseren van een evenement, waaronder een vechtsportgala, is een melding of een vergunning nodig. Dit is geregeld in artikelen 2:25 en 2:25b van de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens uw evenement heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.

Eindhoven365 is uw eerste gesprekspartner op het gebied van evenementen. Medewerkers van Eindhoven365 kunnen u helpen bij het uitwerken van uw concept, adviseren over de subsidiemogelijkheden, en u helpen bij uw vergunningaanvraag. Zie voor meer informatie www.eindhoven365.nl/events.

Wilt u een manifestatie organiseren op een openbare plaats? Meldt dit dan ten minste 3 werkdagen van tevoren.
lees verder

Kleinschalig evenement

Melding

Voor een kleinschalig evenement zoals een buurtfeest, dat niet plaatsvindt in een ‘risicogebied’ en waarbij minder dan 250 personen zijn betrokken, kan soms worden volstaan met een melding. Zorgt u er voor dat u de melding minimaal vier weken van te voren inlevert. Wanneer u binnen tien dagen geen reactie heeft ontvangen mag uw evenement onder de gestelde voorwaarden plaatsvinden.

Evenement

Vergunning

Voor een evenement waarbij meer dan 250 personen zijn betrokken, of waarbij extra aandacht wordt gevraagd (bijvoorbeeld een vechtsportgala), is een vergunning nodig. Voor een vechtsportevenement (vechtsportgala) is daarnaast een Bibobtoets nodig. 
 
Het aanvraagformulier vergunning evenement, meldingsformulier evenement en/of aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model C (art. 35) inclusief alle benodigdheden dienen tijdig te worden ingediend. Bij het niet aanhouden van deze termijnen kunnen wij u niet garanderen dat we uw aanvraag nog in behandeling kunnen nemen.

Aanmelding evenementenkalender

Het is voor de organisator en de gemeente belangrijk snel inzicht te hebben in welke evenementen men waar en wanneer wil organiseren in de stad. De gemeente Eindhoven stelt aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar een evenementenkalender op. Organisatoren van vergunningsplichtige evenementen dienen voor 1 oktober in het voorafgaande jaar een plaats te reserveren. Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier voor de evenementenkalender, zie www.eindhoven365.nl/events. Ook na deze periode is het voor u echter nog zinvol uw evenement zo snel als mogelijk aan te melden voor de evenementenkalender.

Als een evenement op een locatie past (zie ook het evenementenbeleid) en er is ruimte op de kalender dan is uw evenement in beginsel mogelijk als u aan de voorwaarden voldoet. Plaatsing op de evenementenkalender biedt een kans maar geen zekerheid op een evenementenvergunning.

Schenken van alcohol   

U heeft een ontheffing nodig om buiten op een evenement zwakalcoholhoudende drank te mogen schenken (artikel 35 Drank- en horecawet). Voor meer informatie of het aanvragen van een dergelijke ontheffing kunt u terecht bij het product zwak alcoholische dranken, tijdelijke ontheffing.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht onder het kopje ‘lees meer’ in de rechterkolom op deze pagina, op de evenementenpagina van onze website of op de site van www.eindhoven365.nl.

Tenslotte kan de volgende informatie nuttig zijn bij het invullen van een aanvraagformulier evenementen:

Uw evenement bij Eindhoven365 aanmelden voor de evenementenkalender is gratis.

Melding

Het melden van een kleinschalig evenement is gratis.

Vergunning

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning zijn kosten verbonden:

  • Categorie A (regulier evenement): € 500,00;
  • Categorie B (evenement met verhoogde aandacht): € 2.500,00;
  • Categorie C (risico-evenementen): € 25.000,00

Voor meer informatie kunt u artikel 3.2 van de legesverordening raadplegen.

Let op: Wanneer u voor een evenement gebruik maakt van gemeentegrond bent u soms precariorechten verschuldigd. Zie voor meer informatie de verordening precariobelasting.