sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Drank- en horecavergunning

Horecazaken en slijterijen hebben een drank- en horecavergunning nodig.

Lees onderstaande informatie, en die bij Horecaregeling Eindhoven, goed door voordat u een aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning invult.

Let op: Aan een aanvraag zijn kosten verbonden. Dit geldt niet alleen voor een positief besluit (toekenning) maar ook voor een negatief besluit (afwijzing) of wanneer een aanvraag vergunningsvrij blijkt te zijn, of als u een aanvraag intrekt. Zie de rechterkolom onder het kopje 'kosten'.

U vindt de beschikbare, relevante aanvraagformulieren hieronder. Stuur het volledig ingevulde en van alle gevraagde bijlagen voorziene formulier op, of maak een afspraak om het in te leveren. Alleen volledige aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Onvolledige formulieren leveren u een (ernstige) vertraging op.

Zonder vergunning mag u geen horecazaak exploiteren.

Gerelateerde producten

  Belangrijk voor de horeca

  Lees onderstaande informatie, en die bij Horecaregeling Eindhoven, goed door voordat u een aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning invult.

  Algemene regels

  Vroeger stonden alle regels in het kader van openbare orde en veiligheid in een aan u te verlenen exploitatievergunning. Per 1 januari 2013 zijn horecazaken met een drank- en horecavergunning niet meer exploitatievergunningplichtig. De toepasselijke nadere regels en terrasregel vindt u op of via onze site. Bij overtreding van de regels volgen sancties zoals vastgelegd in het horecastappenplan en het handhavingsplan.

  In de gemeente Eindhoven is de maatvoering van een terras in veel gevallen al vastgesteld. U kunt de maatvoering achterhalen door middel van de pagina met terrastekeningen.

  Wilt u aan uw horecavergunning een nieuw terras toevoegen? Of wilt u de maten van een bestaand terras zoals vermeld in uw horecavergunning wijzigen? Ga dan naar het product toevoegen of wijzigen terras (terrasvergunning).

  Onderstaande kosten hebben betrekking op dit product.

  • Drank- en horecavergunning: € 1.206,00;
  • Wijzigen van de drank- en horecavergunning: € 746,00;
  • Terrasvergunning, voor zover deze niet valt onder het tarief voor de drank- en horecavergunning: € 746,00;
  • Wijzigen van de inrichtingseisen in de drank- en horecavergunning: € 746,00;
  • Wijzigen van de leidinggevende in de drank- en horecavergunning: € 518,00;
  • Toevoegen of wijzigen van een terras: € 345,00;
  • Beoordeling van aanvullende gegevens bij een niet-complete aanvraag: € 253,00.
   Raadpleeg voor meer informatie de volgende artikelen van de legesverordening: 3.1.1 tot en met 3.1.2.2, 3.1.5 en 3.1.6.