sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bijzondere bijstand

Als u extra kosten hebt en een laag inkomen of weinig vermogen, dan kunt u de gemeente vragen mee te betalen.

Als u extra kosten hebt en een laag inkomen of weinig vermogen, dan kunt u de gemeente vragen mee te betalen.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen vóórdat u de kosten maakt. U laat dan een offerte zien. Kosten die langer dan drie maanden geleden zijn ontstaan, worden niet vergoed. Het gaat dan dus niet om de factuurdatum, maar om de datum waarop bijvoorbeeld een behandeling is gestart of de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan.

Per post

Print dit formulier, vul het in, onderteken het en stuur het samen met een kopie van de benodigdheden naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

Moeite met invullen?

Als u moeite heeft met het invullen van het formulier kunt u kijken of iemand in uw omgeving u kan helpen. Kan dat niet, dan kunt u kosteloos advies en informatie vragen bij het Sociaal Raadsliedenwerk via www.lumenswerkt.nl of op telefoonnummer (040) 219 33 00.

Stel uw vraag

Hebt u een vraag, neem dan contact op met een medewerker van de stichting WIJeindhoven. WIJeindhoven biedt één aanspreekpunt voor al uw vragen rondom werk en inkomen, zorg en opvoeding, vervoer (mobiliteit), huishouding en klussen, wonen en ontmoeten. Meer informatie vindt u op wijeindhoven.nl. Elke Eindhovense wijk heeft een eigen WIJteam, bereikbaar via (040) 238 89 98 of per mail: info@wijeindhoven.nl

Antwoord

Nadat de gemeente Eindhoven uw aanvraag heeft ontvangen en beoordeeld, krijgt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u wel of niet in aanmerking komt voor Bijzondere bijstand. Zorgt u ervoor dat u alle benodigde gegevens aanlevert, zo voorkomt u vertraging in de behandeling van uw aanvraag.

Wilt u een vergoeding vanuit de Bijzondere bijstand aanvragen, dan stuurt u onder meer kopieën mee van:

  • een geldig identiteitsbewijs van u en van uw eventuele partner (geen rijbewijs);
  • bewijsstukken van het inkomen van u en van uw eventuele partner;
  • de laatste afschriften van alle betaal- en spaarrekeningen;
  • een offerte of nota van de kosten waarvoor u Bijzondere bijstand aanvraagt.

Op het aanvraagformulier ziet u welke bewijsstukken u precies moet aanleveren. Hebt u een of meer van de bewijsstukken in het laatste half jaar al aan de gemeente verstrekt en is/zijn deze ondertussen niet gewijzigd, dan hoeft u dit - met uitzondering van inkomstengegevens - niet opnieuw te doen.

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra kosten kunt betalen waarvoor u zelf onvoldoende inkomen en vermogen heeft. U hebt recht op Bijzondere bijstand als u aan de voorwaarden voldoet. Zo moeten de kosten dringend nodig zijn en kunnen ze ook niet op een andere manier worden vergoed.

Bijzondere en noodzakelijke kosten

Bijzondere bijstand is niet bedoeld voor uitgaven die bij het leven van alledag horen, zoals de huur of nieuwe kleren. En ook niet voor verzekeringspremies die u vrijwillig betaalt. Het gaat om kosten die voor u noodzakelijk zijn en die ontstaan zijn door een bijzondere situatie.

Voorbeelden van extra uitgaven die (gedeeltelijk) worden vergoed:

  • eigen bijdrage voor rechtshulp;
  • kosten van bewindvoering en griffierecht;
  • eigen bijdrage voor een gebitsprothese.

Bijzondere bijstand is er niet alleen voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau. Het is ook mogelijk dat u niet de volledige, maar een gedeeltelijke vergoeding krijgt. Om in aanmerking te komen voor Bijzondere bijstand mag uw vermogen niet boven een bepaalde grens uitkomen.  

Kom ik hiervoor in aanmerking?

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor een bepaalde regeling, dan kunt u via Bereken Uw Recht van tevoren kijken waar u eventueel recht op heeft.