sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bezwaar tegen belastingaanslag

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Leg in uw bezwaarschrift duidelijk uit waarom u bezwaar maakt. Vermeld in het bezwaarschrift ook altijd het aanslagnummer. Let op: Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerbon? Dan kunt u dit doen via de pagina Bezwaar tegen parkeerbon.

Online

Wilt u via internet (de digitale belastingbalie) uw bezwaar indienen dan heeft u uw DigiD nodig. Voor bedrijven is het daarom nog niet mogelijk om digitaal een bezwaar in te dienen.

Heeft u een eenmanszaak dan kunt u met uw eigen DigiD een bezwaar indienen.

Bezwaar maken tegen de belastingaanslag

Per post

Uw schriftelijke bezwaarschrift voor belastingen kunt u sturen naar Gemeente Eindhoven, Heffingsambtenaar, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Wij handelen uw bezwaar graag zo snel en efficiënt mogelijk af. Het kan zijn dat wij meer informatie van u nodig hebben. Vermeld daarom uw telefoonnummer en e-mailadres in uw bezwaar- of verzoekschrift.

Antwoord

De gemeente handelt uw bezwaar zo snel mogelijk af en heeft hiervoor tot het eind van het jaar de tijd. De afhandelingstermijn kan de gemeente schriftelijk met zes weken verlengen.

U ontvangt per post het besluit van de gemeente over uw bezwaarschrift. Op dit moment (januari 2017) duurt het ongeveer 2 maanden voordat u een uitspraak op uw bezwaar ontvangt.

In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden:

 • Uw persoonlijke gegevens;
 • De redenen waarom u bezwaar maakt;
 • Het aanslagnummer van de belastingaanslag;
 • Uw handtekening.

Als u het niet eens bent met een gemeentelijke belastingaanslag, kunt u hiertegen bezwaar maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om (een van) de volgende belastingaanslagen:

recht
 • afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting
 • onroerendezaak-belastingen
 • precariobelasting
 • reinigingsrecht
 • rioolheffing-eigenaar
 • rioolheffing-gebruik
 • toeristenbelasting
 • WOZ-beschikking (lees ook: WOZ-waarde te hoog? Zo maakt u bezwaar.)

Een bezwaarschrift moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen. Dit kan op twee manieren:

 • Via de digitale belastingbalie. Inwoners hebben hiervoor hun DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen met het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Dit kan echter alleen als de aanslag minder dan tien aanslagregels vermeldt.
 • Of schriftelijk bij de Heffingsambtenaar (Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven).

Leg in uw bezwaarschrift duidelijk uit waarom u bezwaar maakt. Vermeld in het bezwaarschrift ook altijd het aanslagnummer.

Let op: u moet de aanslag altijd betalen, ook als u een bezwaarschrift indient.