sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bestuurlijke boete Basisregistratie Personen

Als u bijvoorbeeld een verhuizing niet doorgeeft aan de gemeente, dan kan de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen.

Sinds april 2016 kan de gemeente een boete opleggen aan mensen die hun gegevens, bijvoorbeeld bij een verhuizing, niet, niet op tijd of verkeerd aan de gemeente doorgeven. Deze boete (wet BRP artikel 4.17) bedraagt ten minste € 240,- en maximaal € 325,-. 

Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente beheert de gegevens van haar inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat is een landelijk systeem met persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Als inwoner bent u verplicht om ervoor te zorgen dat de gemeente over de juiste gegevens van u beschikt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u verplicht bent om de gemeente binnen vijf dagen na uw verhuizing te informeren over uw nieuwe adres. Dat u reageert als de gemeente u vraagt om informatie of documenten en dat u uw adres niet beschikbaar stelt aan mensen om zich er in te schrijven terwijl zij er niet wonen. Verreweg de meeste mensen zorgen daar gelukkig prima voor. Dat voorkomt boetes en helpt fraude aan te pakken. 

In uw belang

De gegevens uit de BRP worden ook door andere instanties gebruikt. Als uw gegevens niet kloppen dan kan dat bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de huurtoeslag, kinderbijslag, AOW en pensioen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat als er bijvoorbeeld een ramp plaatsvindt, de gemeente de gegevens in de BRP gebruikt om mensen te waarschuwen of op te sporen. Juiste registratie kan dus zelfs van levensbelang zijn. 

Meer informatie

Lees meer over de Basisregistratie personen op de site van de rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/inhoud/basisregistratie-personen-brp.

Meer informatie over de bestuurlijke boete in Eindhoven leest u in:

Bezwaar

Als u een bestuurlijke boete is opgelegd dan kunt u daartegen bezwaar maken. Lees op de site van de gemeente hoe u bezwaar kunt maken bij 'Bezwaar en beroep op gemeentebesluiten'.