sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bestemmingsplan, opvragen kopie

U kunt een kopie van een bestemmingsplan laten toesturen per post of email.

U kunt een email sturen naar ondernemersplein@eindhoven.nl.

Een bestemmingsplan is het enige plan met betrekking tot de ruimtelijke ordening, dat rechten en plichten vastlegt. Een bestemmingsplan geeft aan waar en wat mag worden gebouwd of aangelegd en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden. Niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

U kunt een kopie van een bestemmingsplan laten toesturen per post of email. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u een email sturen naar ondernemersplein@eindhoven.nl. U kunt een bestemmingsplan ook gratis inzien.

Kijk ook bij: