sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bedrijfsfinanciering

De gemeente kent financieringen die primair zijn bedoeld voor ondernemers.

De gemeente kent financieringen die primair zijn bedoeld voor ondernemers.

U kunt voor deze dienst emailen naar ondernemersplein@eindhoven.nl

Wat u voor deze dienst nodig heeft, is afhankelijk van uw aanvraag.

De gemeente is in principe geen investeerder of vermogensverstrekker. Wel bestaan in de gemeente en regio financieringen, die primair voor ondernemers zijn bedoeld. Het kan dan gaan om bestaande regelingen of om nieuw geld.

Voorbeelden zijn:

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot financiële ondersteuning van ondernemers vanuit de gemeente.

Zie ook: