sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Automatische incasso belastingaanslag

Met behulp van een automatisch incasso kunt u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

Met behulp van een automatisch incasso kunt u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

Voorwaarde

U kunt de automatische incasso alleen aanvragen als het totaalbedrag van het aanslagbiljet hoger of gelijk is aan € 78,- en lager of gelijk is aan € 9.000,-.

De aanslagen parkeer- en toeristenbelasting kunt u niet betalen via automatische incasso.

Online

Automatische incasso (digitale belastingbalie)

Het aanvragen van de automatische incasso via de digitale belastingbalie gebeurt in drie stappen:

1. Selecteer de rubriek 'Automatische incasso' en vul in de vervolgschermen de gewijzigde gegevens in. Klik onderin het scherm op “Verder>>” om door te gaan naar het volgende scherm;

2. Na het laatste invulscherm wordt een overzicht getoond van de wijzigingen die u heeft ingevuld;

3. Nadat u hier de wijzigingen heeft bevestigd, verschijnt de mededeling dat er een bevestiging van de wijzigingen naar uw e-mailadres is gestuurd. Verschijnt deze mededeling niet en heeft u geen bevestiging per e-mail ontvangen, dan is de wijziging niet doorgevoerd. Probeer het dan opnieuw.

Per post

U kunt de machtiging voor automatische incasso ook per post versturen. Dat kan op twee manieren:

  • Samen met het aanslagbiljet heeft u een machtigingsformulier ontvangen. Als u dit formulier invult, ondertekent en weer terugstuurt, machtigt u de gemeente om het aanslagbedrag in meerdere termijnen van uw rekening af te schrijven (zie bij Lees meer: Reglement automatische incasso 2015);
  • Via onderstaand machtigingsformulier:

Voor het intrekken van de automatische incasso kunt u onderstaand formulier gebruiken:

U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van uw aanslag. Hoe later u de machtiging afgeeft, hoe minder termijnen er nog zijn en hoe hoger dus het maandelijkse termijnbedrag wordt.

Voorwaarde

U kunt de automatische incasso alleen aanvragen als het totaalbedrag van het aanslagbiljet hoger of gelijk is aan € 78,- en lager of gelijk is aan € 9.000,-.

De aanslagen parkeer- en toeristenbelasting kunt u niet betalen via automatische incasso.