sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Aanslagbiljet

Op het aanslagbiljet staan de bedragen vermeld van de belastingen die u aan de gemeente moet betalen.

Op het aanslagbiljet staan de bedragen vermeld van de belastingen die u aan de gemeente moet betalen.

Online

U kunt online uw aanslagbiljet, uw betalingen en het actuele saldo van de betalingen bekijken. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Bedrijven kunnen inloggen met het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN). Dit kan echter alleen als de aanslag minder dan tien aanslagregels vermeldt.

Per post

Het aanslagbiljet krijgt u altijd automatisch toegestuurd door de gemeente. Bent u aangemeld bij MijnOverheid dan vindt u de aanslag in uw berichtenbox. Zo niet, dan ontvangt u de aanslag per post.

Op het aanslagbiljet staan per belastingsoort de bedragen vermeld van de belastingen die u aan de gemeente moet betalen. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-beschikking vermeld.

Hondenbelasting

U kunt alleen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de hondenbelasting voor één hond. Ook al heeft u meerdere honden, het bedrag van de kwijtschelding is nooit meer dan de belasting die u betaalt voor de eerste hond, namelijk € 74,-.

Kwijtschelding zelfstandigen

De gemeente verleent in beginsel geen kwijtschelding aan een bedrijf of zelfstandig ondernemer. Zelfstandigen kunnen vanaf 2014 wel kwijtschelding aanvragen voor privéaanslagen maar alleen als er sprake is van een (aanvullende) uitkering via de Participatiewet of Bbz-regeling. Meer over kwijtschelding leest u bij Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Acceptgiro

De gemeente stuurt geen acceptgiro meer mee met de aanslag. U kunt het bedrag dat u moet betalen overmaken op het IBAN-rekeningnummer dat op de aanslag vermeld staat. Vermeld bij uw betaling ook uw aanslagnummer.

Tegen deze wijzigingen kunt u niet in bezwaar gaan.