Privacyverklaring Scanauto parkeerhandhaving

Inhoudsopgave

De  gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de gemeente jouw gegevens beschermt bij de verwerking van gegevens van de scanauto die voor de parkeerhandhaving wordt gebruikt.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst. 

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente bij de scanauto parkeerhandhaving?

De gemeente verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

  • kentekengegevens
  • adresgegevens
  • foto’s van geparkeerde auto’s en omgeving waarop personen herkenbaar kunnen zijn


De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens met het Handhavingssysteem van de afdeling Handhaving.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op grond van artikel 6 over de rechtmatigheid van de verwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, eerste lid onder e: de verwerking is noodzakelijk voor het uitoefenen van een publieke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens met als doel: een betere naleving van de parkeerbelastingverordening.

Delen met derden

De gemeente deelt de persoonsgegevens met de leverancier van het Handhavingssysteem Brickyard B.V. voor het uitvoeren van de overeenkomst aangaande het Handhavingssysteem.

Bewaren persoonsgevevens

De gemeente bewaart de persoonsgegevens maximaal 72 uur, uitgezonderd de gegevens van kentekenhouders aan wie een naheffingsaanslag parkeerbelasting is opgelegd. Voor deze kentekens geldt een termijn van 13 weken in verband met een eventuele bezwaarschriftprocedure.

Rechten

Kijk voor je privacyrechten op de pagina Privacy onder “Wat zijn mijn privacyrechten?”

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy.rd@eindhoven.nl