Privacyverklaring Scanauto parkeerhandhaving

De sector Ruimtelijke Uitvoering van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de gemeente jouw gegevens beschermt bij de verwerking van gegevens van de scanauto die voor de parkeerhandhaving wordt gebruikt.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Ruimtelijke Uitvoering bij de scanauto parkeerhandhaving?

De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

  • kentekengegevens
  • adresgegevens
  • foto’s van geparkeerde auto’s en omgeving waarop personen herkenbaar kunnen zijn


De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt deze persoonsgegevens met het Handhavingssysteem van de afdeling Handhaving.

Grondslag

De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt deze persoonsgegevens op grond van artikel 6 over de rechtmatigheid van de verwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, eerste lid onder e: de verwerking is noodzakelijk voor het uitoefenen van een publieke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt de persoonsgegevens met als doel: een betere naleving van de parkeerbelastingverordening.

Delen met derden

De sector Ruimtelijke Uitvoering deelt de persoonsgegevens met de leverancier van het Handhavingssysteem Brickyard B.V. voor het uitvoeren van de overeenkomst aangaande het handhavingssysteem.

Bewaren persoonsgegevens

De sector Ruimtelijke Uitvoering bewaart de persoonsgegevens maximaal 72 uur, uitgezonderd de gegevens van kentekenhouders aan wie een naheffingsaanslag parkeerbelasting is opgelegd. Voor deze kentekens geldt een termijn van 13 weken in verband met een eventuele bezwaarschriftprocedure.

Rechten

Kijk voor je privacyrechten op Privacy | Eindhoven onder “Wat zijn mijn privacyrechten?”.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Ruimtelijke Uitvoering beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.rd@eindhoven.nl.

Off