Chat met ons

Privacyverklaring Handhaving

Voor Handhaving verwerkt de sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.  

Persoonsgegevens

We verwerken bij Handhaving alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Kentekengegevens
 • Financiële/economische situatie, alleen noodzakelijk als de financiële situatie relevant is voor handhaven.
 • Medische gegevens, als de gezondheidssituatie relevant is voor het traject handhaven.
 • Strafrechtelijke gegevens, is geen standaard handeling, alleen als het noodzakelijk en relevant is.

We verwerken deze persoonsgegevens met Suites en DIS.  

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van de wet, de taak om de rechtmatigheid van verleende/te verlenen bijstandsuitkeringen te controleren. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens met als doel:

Hoofddoel is zorgen dat bijstandsuitkeringen rechtmatig verstrekt worden. We richten ons op het voorkomen en aanpakken van bewuste bijstandsfraude en het voorkomen van vorderingen wegens onbewuste fraude. In dat kader gebruiken wij gegevens ook voor:

 • Het verrichten van onderzoek en opstellen van rapportages naar rechtmatigheid van verstrekte / te verstrekken bijstandsuitkeringen.
 • Het vaststellen van het bestaan en de voortzetting van het recht op uitkering bijstand.
 • Het adviseren over het wel/ niet voortzetten/ beëindigen/ aanpassen van de uitkering en terugvorderen van bijstandsuitkeringen (verstrekt op grond van bepaalde wetgeving, zoals de Participatiewet) die onrechtmatig verstrekt zijn en het sanctioneren van schendingen van inlichtingenplicht.
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek ter verbetering van onze diensten en verbetering en verantwoording van ons beleid.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met andere partijen. Zo delen wij, indien noodzakelijk, persoonsgegevens met partijen als het UWV, de belastingdienst, het CAK, of zorgverzekeraars. Ook delen wij gegevens bijvoorbeeld met deurwaarders, de rechtbank of de Minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van gerechtelijke acties die wij nemen. Tot slot delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is in elk geval voor de periode waarin een onderzoek loopt. Ook kan de selectielijst van de Archiefwet van ons vragen om gegevens voor een bepaalde duur te bewaren. Zo moeten wij, indien wij onderzoek hebben uitgevoerd, jouw gegevens 10 jaar bewaren. 

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • je persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee sector Sociaal Domein bestanden deelt 

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.

Voor vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl.

Ook voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off