Tijdelijke Covid-19 (nood)nachtopvang in Klokgebouw per 1 mei dicht

De tijdelijke(nood)nachtopvang in verband met Covid-19 voor niet rechthebbende dak- en thuislozen in het Klokgebouw sluit per 1 meI. Het Rijk heeft besloten dat gemeenten niet langer voor deze groep mensen noodopvang hoeven te organiseren. De opvang in het Klokgebouw wordt daarom volgens de richtlijnen vanuit de VNG en het ministerie van VWS in april gefaseerd afgebouwd. De opvang aan de Mathildelaan blijft voorlopig geopend omdat het Rijks heeft besloten dat de noodopvang voor rechthebbende daklozen voorlopig wel doorgaat. 
 

Gemeente, politie, Springplank en Barka werken samen om via Barka begeleiding op te zetten voor mensen voor wie dat mogelijk is. Als er via Barka geen oplossing gevonden wordt, of indien mensen geen begeleiding wensen, wordt er per persoon uitgezocht welke oplossingen en alternatieven er mogelijk zijn. Een deel van de mensen zal zelf hun weg weer vinden, zoals zij dat ook voor de noodopvang deden. De partijen werken samen om de overlast in buurten en wijken en met name die rond het Klokgebouw te voorkomen.