Tijd voor een Design Museum voor de Toekomst

Al een aantal jaar heeft Eindhoven de wens voor een museum op het gebied van design en technologie. Om deze ambitie te realiseren heeft kwartiermaker Chris Sigaloff in opdracht van gemeente Eindhoven de afgelopen maanden een plan ontwikkeld voor een nieuw op te richten ‘Design Museum voor de Toekomst’. Het moet een plek worden die toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen. Waar design zich richt op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen, waarbij innovatie centraal staat. Waar mensen nieuwe invalshoeken ontdekken voor de aanpak ervan en daaraan ook zelf - interactief - met frisse ideeën kunnen bijdragen.

In gesprekken met betrokkenen uit de stad, de regio, het land en met internationale contacten proefde Sigaloff veel enthousiasme voor een vernieuwend museum rond design en technologie. Zij vindt dat dit initiatief precies past bij het karakter van de stad: “Eindhoven laat zien dat het zichzelf kan transformeren en dat het zijn blik richt op de toekomst. Een Design Museum voor de Toekomst kan zich daarom geen betere vestigingsplek wensen.”

Landelijke meerwaarde
Nog nooit stonden zoveel seinen op groen voor een Design Museum voor de Toekomst in Eindhoven. De ambitie voor zo’n instelling is opgenomen in de Brainport Nationale Actieagenda en in het Regioprofiel BrabantStad. Het wordt financieel ondersteund via de Regio Deal Brainport Eindhoven. Het museum versterkt de infrastructuur rond design en technologie in de regio op een manier die landelijke meerwaarde heeft en die internationale uitstraling krijgt.

Vervolgstappen
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de in het eindadvies opgenomen inhoudelijke ambitie en het vernieuwende concept voor een ‘Design Museum voor de Toekomst’. Een voorwaarde is wel dat de minister van OCW de functie opneemt in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) van het Rijk. De eerste stap hiervoor wordt 11 juni duidelijk, wanneer de minister haar standpunt voor het nieuwe cultuurbestel vanaf 2021 bepaalt.

Het college heeft ook opdracht gegeven tot de operationele en inhoudelijke uitwerking van het plan in de tweede helft van 2019. Hiervoor gaat zij een operationeel kwartiermaker/beoogd directeur aanstellen die vooral gaat bouwen aan een nieuwe organisatie en het financieel kader gaat uitwerken. Ook wordt de komende tijd gekeken naar waar het Design Museum voor de Toekomst gehuisvest kan worden. Hiervoor zijn verschillende plekken in de stad denkbaar, waaronder het Evoluon.

Zie ook: Presentatie advies kwartiermaker Designmuseum / future lab