Statement driehoek Eindhoven n.a.v. verloop demonstraties Eindhoven 22 november 2020

Het recht om te mogen demonstreren is een zwaarwegend grondrecht. Ook in deze tijden van corona. De gemeente Eindhoven, in samenwerking met politie en OM, doet er alles aan om demonstraties en manifestaties mogelijk te maken

Voor vandaag hebben vijf organisaties daarom een positieve beschikking gekregen op hun kennisgeving om in het centrum van Eindhoven een demonstratie te houden.  

Om een veilig en ordelijk verloop voor deelnemers, omwonenden en (overige) bezoekers in Eindhoven te garanderen, waren er voorschriften verbonden aan de beschikkingen om te mogen te demonstreren, onder meer met betrekking tot de locatie en aantal deelnemers. In verband met de geldende corona-regels zijn er ook afspraken gemaakt over afstand houden en het dragen van mondkapjes.

De gemeente, politie en hulpdiensten zijn intensief bezig geweest met de voorbereidingen voor een goed verloop van alle bijeenkomsten in de stad, zodat iedereen op een veilige manier zijn stem kon laten horen. Daarbij was de veiligheid van de demonstranten, voorbijgangers en Eindhovenaren uitgangspunt, net als het beperken van overlast.

De keuze van de gemeente om Eindhoven kan het en Pegida op het Stadhuisplein te laten demonstreren was onder andere daarop gebaseerd. Op deze plek kon de politie de veiligheid van beide bewegingen beter waarborgen.

Eindhoven kan het heeft op zondagochtend hun kennisgeving om te demonstreren officieel ingetrokken en daarmee geen gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om te demonstreren.

De proportionele inzet van politie was verder gebaseerd op beschikbare informatie bij politie, gemeente en OM.

Politie, hulpdiensten, gemeente en OM waren voorbereid op allerlei scenario’s. Het politieoptreden was proactief, niet alleen in Eindhoven. Elders in het land zijn groepen hooligans gevorderd door de politie om niet naar Eindhoven af te reizen. In de stad zelf zijn ruim honderd personen gesommeerd om niet naar het Stadhuisplein te gaan.

De overtuiging van de driehoek is dat het voor alle organisaties die vandaag hebben gedemonstreerd of dat hadden willen doen, mogelijk was (geweest) om dat in vrijheid en in veiligheid te doen.