Ruim 4.6 miljoen voor Eindhovense proeftuin aardgasvrij wijk ‘t Ven

De gemeente Eindhoven krijgt €4.650.000,- van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de wijk ’t Ven aardgasvrij te maken. Het geld komt vanuit het programma Aardgasvrije wijken om met zogeheten proeftuinen kennis te stimuleren over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken.

Wethouder Duurzaamheid Jan van der Meer is blij: “We kunnen nu stappen maken. Het geld gebruiken we voor het aanleggen van een warmtenet in ’t Ven en voor de ondersteuning van particuliere woningeigenaren om bewoners van de wijk kostenneutraal van het aardgas af te halen.” Dat laatste gebeurt onder meer via een ‘woonabonnement’ dat vooruitloopt op de plannen voor gebouwgebonden financiering zoals die door het rijk worden ontwikkeld.

Warmtenet vanuit Meerhoven
Omdat ’t Ven aan Meerhoven grenst heeft de gemeente dit jaar onderzoek gedaan naar de uitbreiding van het gemeentelijke warmtenet van Meerhoven naar ‘t Ven. De gemeente levert de duurzame warmte aan het net vanuit haar biomassa-centrale in Meerhoven die gebruik maakt van snoeihout uit de regio. Een warmtenet is een systeem van ondergrondse pijpleidingen waar warm water doorheen stroomt om woningen en andere gebouwen mee te verwarmen.

De technische haalbaarheid blijkt mogelijk maar de grote investeringen voor het aanleggen van het warmtenet maken het aanleggen financieel niet haalbaar. Daarom heeft gemeente Eindhoven op 30 juni dit jaar een aanvraag ingediend om in aanmerking voor het programma Aardgasvrije Wijken. Voor het programma van het ministerie is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar voor 20 wijken. In totaal hebben 75 gemeenten een plan ingediend.

Samen met bewoners
“Samen met bewoners en andere betrokkenen gaan we nu verder onderzoeken hoe we van de aanleg van het warmtenet in ’t Ven een succes kunnen maken”, aldus Van der Meer. “Het warmtenet heeft namelijk pas nut als een groot deel van de mensen in de wijk hierop aangesloten kunnen en willen worden. Anders is de investering van het aanleggen te hoog.” Dat betekent dat het aanbod om aan te sluiten op het warmtenet aantrekkelijker moet zijn voor de bewoners, bedrijven en woningcorporaties dan andere alternatieven, zoals all-electric.

Pionierbuurt ‘t Ven
De wijk ’t Ven is één van de drie pionierbuurten in Eindhoven waar de gemeente momenteel in samenspraak met de bewoners de alternatieven voor aardgas verkent. Het doel is dat eind 2019 er een plan ligt waarin staat op welke manier de bewoners gefaseerd kunnen overstappen op alternatieven voor aardgasvrij. Het streven is dat de wijk ’t Ven in 2030 aardgasvrij is.

De opgave in ’t Ven is groot: het aardgasvrij maken van 1.946 woningen en 138 andere gebouwen vóór 2030. Een groot deel van de woningen is van de woningcorporaties ’thuis, Wooninc., Woonbedrijf en Trudo. Woonstichting ’thuis heeft al een begin gemaakt om huizen energiezuiniger te maken door middel van renovatie en gaat hier de komende jaren mee door. Samen met de andere woningcorporaties gaat ze aan de slag met het aardgasvrij maken van haar voorraad. Particulieren woningeigenaren kunnen daarop aanhaken en eventueel profiteren van het feit dat er grote aantallen woningen tegelijk kunnen worden aangepakt.

koken zonder aardgas