Petitie voor meer geld voor jeugdzorg in Zuidoost-Brabant

Maandag 4 december hebben vertegenwoordigers van zorgaanbieders, jongeren en bestuurders van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant een petitie overhandigd aan de leden van de vaste kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze petitie pleit voor meer financiën voor de jeugdzorg. De petitie werd namens de fracties in ontvangst genomen door Vera Bergkamp van D’66. Zij was verrast door de grote delegatie vanuit Zuidoost-Brabant waarin niet alleen bestuurders, maar ook ervaringsdeskundigen uit de jeugdzorg zaten.

De gemeenten en zorgaanbieders uit de regio Zuidoost-Brabant maken zich grote zorgen over de uitvoering van de jeugdzorg waar zij gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Gemeenten hebben de jeugdzorg in 2015 overgedragen gekregen van het Rijk: er zat tegelijkertijd een korting van de budgetten op. De partners zetten zich volledig in voor deze transformatie en ze bieden tot op heden goede zorg, maar dit zal tot oplopende financiële tekorten leiden. Dit heeft weer tot gevolg dat gemeenten in de toekomst niet voldoende of niet de juiste zorg kunnen contracteren die nodig is voor jongeren. Daarom deden ze vandaag een dringende oproep aan de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport om meer financiële middelen beschikbaar te stellen. Zodat de partners in staat zijn om de Jeugdwet goed uit te voeren en de jongeren kunnen vertrouwen op goede zorg. Wethouder Jeugdzorg gemeente Eindhoven, Jannie Visscher: “We krijgen steeds minder geld van het Rijk , maar de nieuwe en betere aanpak om zorg dichter bij de jongere en het gezin te brengen vergt in eerste instantie juist meer geld. Naar verwachting zal de snelle signalering en het vroeg ingrijpen uiteindelijk wel weer een besparing opleveren”.

Tekorten
Van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant kampten 18 gemeenten met grote tekorten in 2016 op het gebied van jeugd. En het ziet er naar uit dat dit in 2017 verder zal oplopen. Voor de misgelopen indexatie in de afgelopen jaren en voor de jaren 2018 en 2019, is er geen oplossing. De gemeenten voorzien daardoor voor de aankomende jaren ernstige financiële problemen en daarbij behorende consequenties voor de ingezette transformatie. Het betekent dat de inkoop van jeugdzorg door gemeenten en het belang van de zorgaanbieders om voldoende goede jeugdhulp te kunnen bieden, onder grote druk komen te staan. Het beperkte transformatiefonds van het Rijk dat in het nieuwe regeerakkoord is ingesteld, biedt volstrekt onvoldoende mogelijkheden om alle gemeenten te kunnen ondersteunen.

Petitie ondertekening 'Zorg voor onze jeugd!'