Ook opkoopbescherming als koopovereenkomst in maart wordt gesloten

De gemeenteraad heeft besloten om per 1 april 2022 opkoopbescherming in te voeren. Op deze datum treedt de gewijzigde ‘Huisvestingsverordening gemeente Eindhoven 2020’ in werking, waar de lokale regeling voor opkoopbescherming in is opgenomen. De opkoopbescherming gaat gelden voor recent verkochte koopwoningen die in 2021 een WOZ-waarde tot €350.000 hadden. Deze woningen mogen zonder vergunning niet meer worden verhuurd. De gemeente wil met opkoopbescherming bereiken dat er meer koopwoningen beschikbaar komen voor kopers die er zelf gaan wonen. Een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming zal daarom alleen in uitzonderlijke situaties worden verleend.

Overgangsbepaling
Voordat de gewijzigde huisvestingsverordening in werking kan treden, moet deze worden gepubliceerd in het Gemeenteblad. De gemeente kiest ervoor om de publicatie al op 1 maart 2022 te doen, een maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen. Dit heeft te maken met de overgangsbepaling die in de lokale regeling voor opkoopbescherming is opgenomen. Deze overgangsbepaling geldt als de koopovereenkomst vóór 1 maart 2022 is aangegaan en de juridische levering na deze datum plaatsvindt.

Bescherming
De overgangsbepaling is vooral bedoeld voor koopovereenkomsten die gesloten zijn vóórdat de gemeenteraad besloot om opkoopbescherming in te voeren. We willen voorkomen dat kopers en verkopers zich door dit besluit overvallen voelen. Tegelijkertijd willen we vermijden dat de overgangsbepaling wordt gebruikt om op het laatste moment nog woningen voor de verhuur op te kopen. Door de vervroegde publicatie kunnen kopers, die in maart 2022 een koopovereenkomst sluiten en de woning na 1 april geleverd krijgen, zich niet meer op de overgangsbepaling beroepen. Zij mogen de in maart 2022 aangekochte woning in principe niet meer verhuren.