Next Nature Network in 2021 van start met futurelab voor design en technologie in Eindhoven

Het college van B en W heeft besloten om voor de periode 2021-2024 een subsidie van 500.000 euro per jaar te verlenen aan Next Nature Network (NNN), voor een futurelab voor design en technologie in Eindhoven. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Het is een langgekoesterde wens om een plek te realiseren waar een breed publiek de verbinding tussen design en technologie permanent kan zien en ervaren. NNN gaat hieraan vanaf 2021 invulling geven.

Eerder, tijdens Prinsjesdag 2020, maakte minister Van Engelshoven van OCW al bekend dat zij voor de periode 2021-2024 jaarlijks 500.000 euro uittrekt voor de vestiging van een futurelab voor design en technologie in Eindhoven. Ook provincie Noord-Brabant ondersteunt het futurelab met een bijdrage van 250.000 euro per jaar.

Wethouder Monique List (Cultuur en Design): “Het Next Nature Futurelab wordt een plek waar iedereen welkom is om te ervaren hoe technologie en design de toekomst vormgeven. Het is een belangrijke bijdrage aan het voorzieningenniveau van onze stad. Ik ben blij dat er een goede verbinding is ontstaan met de Eindhovense design- en cultuursector én met onderwijs en technologie. Door samen te werken op inhoud kunnen ze elkaar alleen maar versterken. Zo kan het futurelab uitgroeien tot een nationaal én internationaal aansprekend instituut, zeker met de steun van het Rijk.”

De bijdrage van het Rijk volgt na een motie die in juli nagenoeg unaniem werd aangenomen door de Tweede Kamer. Hierin werd de regering verzocht om “te onderzoeken of het initiatief van NNN in samenhang met de initiatieven die in Eindhoven bestaan en in ontwikkeling zijn, te verbinden is aan rijkssteun in het kader van cultuurbeleid”. Het college van B en W heeft toen Frits Lintmeijer opdracht gegeven het plan van NNN op een goede manier te verbinden met culturele, maatschappelijke en marktpartijen in de Eindhovense regio.

Directeur Koert van Mensvoort van NNN: “Ieder mens op aarde heeft te maken met technologische verandering. Hoe gaan we samen een toekomst ontwerpen, die niet alleen waardevol is voor de mens, maar ook voor alle andere soorten en de aarde als geheel?”