Koninklijke onderscheiding voor Piet Batenburg

Namens de burgemeester van Oisterwijk reikte burgemeester John Jorritsma op donderdag 3 september 2020 een koninklijke onderscheiding uit aan de heer dr. P.L. Batenburg (Piet; Ridder in de Orde van Oranje Nassau). De uitreiking vond in Eindhoven plaats tijdens zijn afscheidssymposium.

Verdiensten

De heer Batenburg is sinds 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Onder zijn leiding ontwikkelde dit regionale ziekenhuis zich tot een topklinische instelling met een verzorgingsgebied voor heel Zuid-Nederland. Momenteel beschikt de zorginstelling over 23 van de 25 topklinische functies en is daarmee vergelijkbaar met een universitair medisch centrum. Er zijn momenteel twaalf hoogleraren werkzaam. Verder wordt er veel onderzoek verricht dat tot gezaghebbende wetenschappelijke publicaties leidt.

De heer Batenburg sloot een academisch bondgenootschap met het Maastricht Universitair Medisch Centrum hetgeen bijdroeg aan de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zette hij zich in voor de samenwerking met de Faculteit BioMedische Technologie van de TU/e. Zo versterkte hij de rol van medische technologie in de gezondheidszorg. Tenslotte leidde hij de succesvolle renovatie van het ziekenhuis en de vorming van het Hart- & Vaatcentrum. Naast zijn hoofdfunctie bekleedde hij tal van bestuursfuncties en zette hij zich in voor diverse maatschappelijke nevenactiviteiten die ten goede zijn gekomen aan de samenleving.