Koninklijke onderscheiding voor het Academisch Genootschap

Bij gelegenheid van het vijfenzeventig jarig bestaan van het Academisch Genootschap (AG) heeft het bestuur van deze vereniging de Koninklijke Erepenning aangevraagd. Dit verzoek is door Zijne Majesteit de Koning gehonoreerd. Locoburgemeester Monique List reikte de Koninklijke Erepenning en de daarbij behorende oorkonde uit op donderdag 3 september.

Verdiensten

Het Academisch Genootschap is verbonden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en is ontstaan op 17 maart 1945. De reden van het ontstaan was een gemis aan cultureel en wetenschappelijk leven in deze regio door hoger opgeleiden. Na oprichting werden er lezingen gehouden, muziek- en toneelavonden georganiseerd en tal van andere culturele, intellectuele en sociale activiteiten. Dit werd later o.a. uitgebreid met cabaret, filosofiegroepen, bridge, excursies, tentoonstellingen en veel meer.

In de begintijd was het lidmaatschap voorbehouden aan personen met een academische opleiding maar deze voorwaarde werd in 1969 losgelaten.

In 1953 betrok het Academisch Genootschap een villa aan de Parklaan in Eindhoven als sociëteit. Het is nog steeds een hele actieve vereniging met ruim twintig activiteitencommissies.

Ook kent het AG om de vier jaar, met behulp van een professionele jury, een kunstprijs toe aan een jonge, beeldende kunstenaar uit de regio.

De Koninklijke Erepenning werd eerder toegekend aan:

  • Hockey Club Eindhoven (2017)
  • Eindhovense Schaakvereniging (2015)
  • Eindhovense Modelbouwvereniging (2012)
  • Philips Harmonie Eindhoven (2011)
  • Woensels Muziekcorps (2009)