Gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding voor Wim Dekker

Wethouder Rik Thijs reikte op woensdag 11 september 2019 de gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding uit aan de heer W.J. Dekker.

Verdiensten
De heer Dekker is als vrijwilliger verbonden aan de Bridge Club Oude Gracht. 
Wim is vanaf de oprichting, 33 jaar geleden, lid van de Bridge Club Oude Gracht. Vanaf het begin heeft hij de technische organisatie op zich genomen. Tot zijn taken behoorden de samenstelling van een jaarlijks spelprogramma voor de clubavonden, de samenstelling van de teams voor een eventueel te houden interne viertallencompetitie, advies uitbrengen bij de samenstelling van speelparen, benoemen van een of meer wedstrijdleiders en de organisatie van bijzondere bridge-evenementen. Ook is op initiatief van Wim begonnen met het automatiseren van het indelen en uitrekenen van de scores. Als voorzitter van de technische commissie zat hij ook in het bestuur van BCOG. In de algemene ledenvergadering van 11 september a.s. zal hij uit het bestuur treden.