Geef elkaar de ruimte op de Hoogstraat

Op woensdag 11 september start de gemeente een verkeerscampagne op de Hoogstraat met als boodschap: ‘Geef elkaar de ruimte op de Hoogstraat’. Doel van de campagne is om weggebruikers bewust te maken van het gewenste verkeersgedrag in deze straat. De actie duurt zes weken.

In 2016 heeft de gemeente de Hoogstraat opnieuw ingericht in overleg met bewoners en ondernemers. Er is meer ruimte gekomen voor voetgangers, fietsers en groen en minder voor de auto. Eind 2018 hebben wij met belanghebbenden de herinrichting geëvalueerd. Hieruit bleek dat de herinrichting een positief effect heeft gehad op zowel de hoeveelheid verkeer als de snelheid van dit verkeer. Ook geven de cijfers aan dat er niet veel ongevallen gebeuren. Toch krijgen we regelmatig klachten dat fietsers en voetgangers zich niet veilig voelen in de straat. Dat komt vooral door ongewenst verkeersgedrag. Een verkeerscampagne, in samenwerking met de politie, moet daarom weggebruikers bewust maken van het gewenste verkeersgedrag in de Hoogstraat. 

De actie wordt aangekondigd met vlaggen, symbolen op de weg en snelheidsdisplays. Daarnaast vragen we winkeliers om flyers uit te delen en bewoners om raamposters achter het raam te plakken. Ook de gemeentelijke handhavers en de politie leveren hun bijdrage tijdens de actieweken.