Eindhovense scholen kunnen gaan bouwen

Goed nieuws voor ruim 6000 leerlingen in het middelbaar onderwijs in Eindhoven. Binnen nu en 2023 kunnen zes VO-scholen in Eindhoven aan de slag met nieuwe huisvesting. Dat is het resultaat van een nieuwe overeenkomst tussen vijf Eindhovense schoolbesturen en de gemeente. De nieuwe afspraken vervangen de huidige in het kader van het Integraal Huisvestingsplan 2016-2019.

De uitvoering van dat plan was de afgelopen jaren stilgevallen. Eerder kwamen de plannen voor nieuwbouw en verbouwing van middelbare scholen in Eindhoven onder druk vanwege gecompliceerde transformatieopgaven voor een aantal scholen. Vanaf 2018 werd de situatie nijpender door de sterk stijgende prijzen in de bouwwereld. Terwijl de noodzaak van (ver)nieuwbouw bij alle betrokken partijen duidelijk was. Door dit jarenlange uitstel kwamen daarbovenop ook nog eens strengere bouweisen om de hoek kijken (minimaal BENG: bijna energieneutrale gebouwen). Dit maakte de opgave alleen maar groter.

Intensief
Onder leiding van wethouder Stijn Steenbakkers (Onderwijs) hebben gemeente Eindhoven en de schoolbesturen van SABVOE, Stichting Carmelcollege, SECVO, SGVVS, SPVOZN en OMO in de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd om de bouwplannen mogelijk te maken - ondanks de grote financiële uitdagingen waarmee de gemeente kampt.

Dat overleg heeft geleid tot een nieuwe overeenkomst. Daarin is afgesproken dat het Stedelijk College aan de Henegouwenlaan dit jaar kan starten met nieuwbouw. Voor het Novalis staat voor 2019 een uitbreiding in de planning. Ook voor het Huygens Lyceum is een versnelde ontwikkeling van nieuwbouw overeengekomen.

In 2020 start het Sint-Joriscollege met nieuwbouw op haar huidige locatie, waarbij het bestaande gebouw intact blijft tot de school het nieuwe gebouw kan betrekken. Aangrenzend aan dat nieuwe pand wordt ook nieuwbouw voor Helder havo/vwo gerealiseerd. Voor het Antoon Schellenscollege stelt de gemeente Eindhoven een beperkt inpassingsbudget beschikbaar, zodat de school kan worden gehuisvest in een bestaand gebouw in Eindhoven. In 2021 is het Van Maerlant aan de beurt: het monumentale deel van het schoolgebouw krijgt een transformatie en ter aanvulling komt er nieuwbouw.

Deze overeenkomst wordt in april voorgelegd aan de gemeenteraad. Het SABVOE-bestuur (Lorentz Casimir Lyceum) heeft voor nu besloten om niet bij de overeenkomst aan te sluiten. De overeenkomst biedt wel de ruimte voor het bestuur om dat later alsnog te doen.

Goede ontwikkeling
“De puzzel voor de schoolbesturen en de gemeente was ingewikkeld de afgelopen maanden”, zegt wethouder Steenbakkers. “Een groot probleem als dit kun je alleen met elkaar oplossen, door samenwerking. Daar is onze stad en Brainportregio groot mee geworden. Iedereen heeft in deze oplossing meebewogen. Ik ben daar alle partners dankbaar voor. Uiteindelijk gaat het niet om de gebouwen; het gaat om kwalitatief goede schoolgebouwen voor goed onderwijs aan onze talentvolle jongeren. Ik ben ervan overtuigd dat dit met deze afspraken gaat lukken. Uiteraard is dit akkoord onder voorbehoud van goedkeuring door onze gemeenteraad. Die bepaalt uiteindelijk.”

Meer informatie: Raadsvoorstel herijking 2018 IHP 2016-2019