Eindhovense gezondheidsaanpak: integraal, positief en gebiedsgericht

Gemeente Eindhoven wil de gezondheid van haar inwoners bevorderen door leefstijl en leefomgeving met elkaar te verbinden. De manier waarop staat in de gezondheidsnota ‘Gezondheid telt voor iedereen 2022-2025’ die het college van B&W op 12 oktober voorlegt aan de gemeenteraad. De komende jaren pakt de gemeente, samen met partners en inwoners, gezondheidsverschillen aan en wordt ook gewerkt aan een krachtige beweging met positieve invloed op de gezondheid van alle inwoners. Met als stip op de horizon een Eindhoven waarin inwoners gezonder en gelukkiger leven en zoveel mogelijk regie voeren over hun eigen gezondheid.

Gezondheid verbindt, want ze raakt ons allemaal. Het bepaalt onze mogelijkheden, individueel en van ons als samenleving. Hoewel we landelijk, regionaal maar ook in de gemeente steeds meer geld uitgeven aan gezondheid, wijzen de cijfers en trends de verkeerde kant op. Het roer moet om. De coronapandemie heeft de urgentie nog eens onderstreept. In de nota ‘Gezondheid telt voor iedereen 2022-2025’ geeft de gemeente aan op welke manier zij dit denkt te kunnen realiseren.

Gezond leven in fijne en groene stad

Stap voor stap, en voortbouwend op wat er de afgelopen jaren al is gerealiseerd, wil de gemeente samen met inwoners en diverse partners werken aan beleid en uitvoering. De nadruk ligt daarbij op zowel leefstijl als leefomgeving. Bij leefstijl gaat het om zingeving en mentale kracht, gezonde voeding en voldoende beweging. Bij leefomgeving bijvoorbeeld om groene wijken, maar ook: erbij horen en je thuis voelen in de stad. De nota staat een integrale aanpak voor. Dat wil zeggen: over alle beleidsterreinen van de gemeente heen. De nota is dan ook door vier wethouders (Monique List, Renate Richters, Stijn Steenbakkers en Rik Thijs) gezamenlijk ondertekend. Samen pakken zij de handschoen op om bij te dragen aan een gezonder leven in een fijne, groene stad.

De wijken in

Wethouder Renate Richters (Jeugd, Zorg en welzijn): “Ik vind het onaanvaardbaar dat de plek waar je wieg heeft gestaan, een relatie heeft met je gezondheid. Het is daarom belangrijk dat we werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen op basis van afkomst. Heel veel zaken hebben invloed op je gezondheid. Denk aan bewegen, maar ook of je al dan niet werk hebt, wel of geen zorgen over je inkomen en hoe je woont. Daar zijn we ons bewust van en daarom is gezondheid niet alleen mijn speerpunt maar van het hele college. We willen het in de volle breedte oppakken. We gaan de wijken in en kijken naar het individu, maar ook heel bewust naar hun netwerk en leefomgeving. We willen samen met mensen bekijken hoe we hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.”

De gemeente Eindhoven wil de komende jaren gericht inzetten op het bevorderen van de gezondheid door leefstijl en leefomgeving met elkaar te verbinden. Hoe zij dit wil realiseren en met wie, staat te lezen in de gezondheidsnota ‘Gezondheid telt voor iedereen 2022-2025’ die de gemeenteraad gisteravond, 12 oktober, vaststelde. Samen met partners en inwoners wil de gemeente en stap voor stap werken aan een beweging richting een Eindhoven waarin inwoners gelukkiger en langer gezond leven. Hoe? Door beleidsoverstijgend en gebiedsgericht te werken, zich te richten op wat wél kan en gezondheidsverschillen aan te pakken.