Coronamaatregelen gemeente Eindhoven van 30 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een maatschappelijk ondersteuningsfonds in te stellen. Dit is bedoeld voor niet-commerciële organisaties die waardevol zijn voor onze stad en nu door de coronacrisis in financiële problemen komen. Zij krijgen nog bericht hoe zij hun aanvraag vanaf medio mei kunnen indienen en welke voorwaarden daarvoor gelden. De ondersteuning geldt in ieder geval tot 1 juli voor culturele, welzijns- en sportorganisaties. De kaders worden nog aan de gemeenteraad voorgelegd.

Noodfonds voor start-ups

De volgende partners in de regio Brainport Eindhoven hebben samen met de provincie Brabant een noodfonds opgericht voor de kleinere, innovatieve start-ups, die buiten de landelijke regelingen vallen: Bright Move, Incubator 3+, Brainport Development, Technische Universiteit Eindhoven, Rabobank Eindhoven, gemeente Eindhoven, Brabant Startup Fonds, ASML en Philips.  Het fonds start met een bedrag van 1 miljoen euro. Dit is een goed voorbeeld van de publiek-private samenwerking in onze regio. Hiermee ondersteunen en behouden we een belangrijke groep voor het toekomstig verdien- en innovatievermogen van deze regio en Nederland.

Overbruggingsregeling

Gemeente Eindhoven voert sinds 25 maart de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. Ruim 5200 aanvragen zijn binnengekomen en er zijn inmiddels 3800 voorschotten verleend voor levensonderhoud aan zelfstandigen in Eindhoven. De definitieve regeling is pas eind april 2020 gecommuniceerd. Op grond van de definitieve regeling gaan we nu per aanvraag vaststellen wat de financiële ondersteuning aan de ondernemers is. Mogelijk moeten we daarbij aanvullende documenten opvragen bij ondernemers, of wordt de hoogte van de subsidie anders dan het voorschot dat verleend is. Dat heeft te maken met de nadere voorwaarden die het Rijk heeft opgelegd.

Actieplan Binnenstad

Er is een actieplan Binnenstad in de maak. Samen met ondernemers uit retail, horeca, cultuur, de creatieve sector en partners als BIZ, Eindhoven365 en DDF komt er een plan om het bezoek aan de binnenstad veilig te laten verlopen en de bedrijvigheid weer op gang te laten komen. Dat gebeurt op een innovatieve manier. Daarnaast start Eindhoven365 in samenwerking met BIZ en de gemeente volgende week de campagne om lokaal te kopen.

Non-food op de markten

Verkopers van non-food kunnen hun producten snel weer op de Eindhovense markten aanbieden. De afgelopen weken is gebleken dat dag- en weekmarkten met inzet van aanvullende voorzieningen, goede publieksvoorlichting en door toezicht en handhaving kunnen voldoen aan de geldende regels. Een plan van aanpak is in de maak om zo snel als mogelijk complete markten neer te zetten die aan de RIVM-richtlijnen voldoen. Per markt wordt in de gaten gehouden hoe dat verloopt.

Precariobelasting

De horeca hoeft het eerste halfjaar van 2020 geen precariobelasting te betalen. Doordat de horeca moest sluiten, is vanaf half maart ook geen gebruik meer gemaakt van de terrassen. Afhankelijk van de ontwikkelingen bekijkt de gemeente of verlenging na juni aan de orde is.

Dodenherdenking

De dodenherdenking in Eindhoven op 4 mei krijgt een andere invulling. Er wordt een video-opname gemaakt van de herdenking. Daarbij zijn burgemeester Jorritsma en zijn echtgenote en vertegenwoordigers van het college, de gemeenteraad en Stichting 18 September aanwezig. Studio040 zendt deze opname op 4 mei uit, direct na de nationale herdenking op de Dam. Ook wordt de video verspreid via social media. Kransleggers is gevraagd om in aanloop naar 4 mei een krans of bloemen te leggen op een locatie in Eindhoven naar keuze en daarvan een foto te maken. Een compilatie hiervan wordt eveneens via social media gedeeld.

Lokale leveranciers

Er komen meer mogelijkheden om te gunnen aan lokale en regionaal gevestigde leveranciers. Alle opdrachten onder de Europese drempelbedragen gaat de gemeente gunnen via een enkelvoudige onderhandse procedure. Ook maakt de gemeente gebruik van een aantal wettelijke mogelijkheden bij aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, zoals het een-op-een gunnen van percelen en het verkorten van inschrijftermijnen bij urgente situaties.

Dienstverlening

De meeste ambtenaren werken door tijdens deze coronacrisis, zoals op het Inwonersplein. Zowel voor bezoekers als personeel zijn de nodige maatregelen getroffen om dat veilig te kunnen doen. Zo is het schoonmaakprogramma uitgebreid en is er beschermingsmateriaal geplaatst.