Beloning voor goed weggedrag: snelheidsmeterspaarpot in de Frankrijkstraat

Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont. Deze bijzondere meter doet een tour door Brabant. Vanaf maandag 24 augustus staat deze in de Frankrijkstraat in Eindhoven, ter hoogte van basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad. Iedere chauffeur die zich in deze straat aan de snelheid houdt, brengt geld in de spaarpot. Het totaalbedrag gaat naar een bestemming in de wijk, die ten goede komt aan zowel de kinderen uit de buurt als de schoolkinderen.

In de Frankrijkstraat wordt vaak harder gereden dan de toegestane 30 km/uur. Dat blijkt uit meldingen en uit meetresultaten van snelheidsmeters die in de straat hebben gehangen. Deze onwenselijke situatie wil de gemeente met de snelheidsmeterspaarpot eens op een andere manier aanpakken. De meter is een initiatief van provincie Noord-Brabant in het kader van de verkeersveiligheidscampagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’.

Minder snelheidsovertreders

In mei 2018 werd de snelheidsmeter met beloning voor het eerst ingezet. De Helmondse Dijksestraat is een 30 kilometerzone, waar in 2017 al twee ‘gewone’ snelheidsmeters hingen. Destijds overschreed 64% van de voorbijgangers de maximumsnelheid. De hoogst gereden snelheid was 86 km/uur. Tijdens de inzet van de nieuwe snelheidsmeter daalde het percentage snelheidsovertreders naar 42% en was de hoogst gemeten snelheid 71 km/uur. De chauffeurs die zich wél aan de snelheid hielden, brachten gezamenlijk 500 euro in de spaarpot.

Hoe werkt de spaarpot?

Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt, en die de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de spaarpot komt. Dit is direct zichtbaar op het bord. Gemeenten kunnen de meter inzetten op een locatie naar keuze. De bijzondere spaarpot is ook in 2020 door heel Brabant te zien.

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden

In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat en ook scholen samen aan de verkeersveiligheid. Het motto is: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Ze willen bereiken dat álle Brabanders goed opletten in het verkeer én zich houden aan de snelheid. Dat is hard nodig, want in 90% van alle ongelukken komt door menselijk gedrag; niet opletten, of te hard rijden. Daar kun je dus zelf wat aan doen!