Aanpak illegale bijzet in Woensel

Donderdagavond 5 september voerde Stadstoezicht actie gericht op de aanpak tegen illegale bijzet in Oud Woensel, de Woenselse Markt en de Kruisstraat. Het toenemende aantal klachten over illegale bijzet zorgden voor het opzetten van deze gezamelijke actie tussen de wijkboa's uit Stratum en Cure. Tussen 17.00 en 21.00 uur werden maar liefst 75 zakken vuilnis opgehaald. 

De handhavers maakten vijf verbalen op en deelden één officiële waarschuwing uit voor het plaatsen van afval naast de daarvoor bestemde containers. Daarnaast gingen de handhavers in gesprek met ondernemers en buurtbewoners en hebben ze informatiebrieven verspreid. Binnenkort volgt een nieuwe actie.  

De actie kreeg veel bijval uit de buurt. Een buurtbewoner merkte op: “Fijn dat er eindelijk iets wordt gedaan aan al die troep. Ik betaal 1000 euro per drie maanden voor een eigen container, terwijl een andere ondernemer zijn afval overal maar dumpt. De stank is soms niet te harden en blijft lang hangen. Het is écht niet normaal.''