sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Brainport Regio Eindhoven

De naam Brainport duidt de regio Zuidoost Brabant aan, met als kernkwaliteiten technologie en kennisindustrie.

Brainport Regio Eindhoven, een titel die recht doet aan de positie die de regio Eindhoven / Zuidoost-Brabant inneemt op het gebied van toptechnologie en kennisindustrie in Nederland. Dankzij Brainport voldoet Noord-Brabant, als enige provincie in Nederland, aan de Barcelona-norm die voortvloeit uit de Lissabon-doelstelling: 3,2% van het bruto regionaal product wordt besteed aan research & development tegenover 1,9% voor Nederland. Brainport Regio Eindhoven vormt een springplank voor Nederland Innovatieland.

De innovatie speelt zich af in een aantal (toegepaste) technologiegebieden: mechatronica, automotive, ICT en life-tech (medische apparaten,biotechnologie, life sciences), design en creatieve industrie en foodprocessing. Deze gebieden vertonen een grote onderlinge synergie, hebben een hoge potentie en groeiperspectief. De positie van de Brainport wordt ook in de recente landelijke en provinciale nota’s duidelijk onderschreven: Nota Ruimte, Pieken in de Delta, Sleutelgebieden landelijk Innovatieplatform en Brabantstad.

Missie en ambitie Brainport

Brainport zijn is één, Brainport blijven vergt stimulans en gezamenlijke actie. Brainport Regio Eindhoven toont ambitie en heeft slagkracht. De uitdagingen voor de regio liggen met name op het gebied van:

  • Het continueren van de hechte samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (Triple Helix) in de regio;
  • Het behouden en versterken van de private research basis en van hoogwaardige productie activiteiten;
  • Een verhoging van de publieke R&D uitgaven;
  • Het vergroten van de publiek-private research basis (bijv. via Technologische Topinstituten) ook voor het MKB;
  • Het vergroten van de kritische massa van de kennisinfrastructuur in de regio zelf en door interregionale afstemming en samenwerking;
  • Het verder dynamiseren van de kennistransfer naar het MKB;
  • Het versterken van de aantrekkelijkheid van de regio voor kenniswerkers, onder andere door het verbinden van technologie en design en het creëren van een bijzonder werk- en leefklimaat.

Nieuwsbrief Brainport

Wilt u altijd het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Brainport.

Meer informatie

Meer informatie over Brainport vindt u op:

Brainport Region Eindhoven

Contact Ondernemersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres, uitsluitend op afspraak:
Nachtegaallaan 15
5613 CM Eindhoven

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven