Uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Let op

Aanvragen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo 5)
Om het aanvraagformulier in te vullen moet je de volgende zaken bij de hand hebben:

  • Inloggegevens DigiD (nog geen DigiD? Ga naar digid.nl/aanvragen)
  • Kopie geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument) van aanvrager en eventuele partner. Let op: BSN moet leesbaar zijn.
  • Recent bankafschrift of kopie bankpas (naam rekeninghouder en bankrekeningnummer zichtbaar).
  • Jaarrekening 2019 (als je jouw onderneming voor 2020 bent gestart). Let op: geen foto maar een gescande of gedownloade kopie.
  • Aangifte inkomstenbelasting 2019. Let op: geen foto maar een gescande of gedownloade kopie.
  • Meest recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing). Let op: geen foto maar een gescande of gedownloade kopie.

De uitkering voor inkomensondersteuning binnen de Tozo-regeling is er voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Voor de maanden juli, augustus en september 2021 kun je opnieuw een Tozo-uitkering aanvragen: Tozo 5. Je kunt Tozo 5 aanvragen via het aanvraagformulier Tozo 5. Wijzigingen kun je doorgeven via het wijzigingsformulier Tozo 5.

De regeling Tozo 4 is beëindigd; je kunt geen aanvraag meer indienen. Heb je een Tozo 4-uitkering ontvangen, dan kun je nog wel wijzigingen doorgeven. Wijzigingen geef je door via het wijzigingsformulier Tozo 4.