Uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Let op

Om het aanvraagformulier in te vullen moet je de volgende zaken bij de hand hebben:

  • Inloggegevens DigiD (nog geen DigiD? Ga naar digid.nl/aanvragen)
  • Recent bankafschrift of kopie bankpas (naam rekeninghouder en bankrekeningnummer zichtbaar).
  • Meest recente jaarrekening (als je jouw onderneming voor 2020 bent gestart) - let op; geen foto maar een gescande of gedownloade kopie
  • Aangifte inkomstenbelasting 2019 - let op; geen foto maar een gescande of gedownloade kopie
  • Meest recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing) - let op; geen foto maar een gescande of gedownloade kopie

De uitkering voor inkomensondersteuning binnen de Tozo-regeling is er voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op dit moment kun je een uitkering aanvragen voor de derde aanvraagperiode, Tozo 3. Deze periode loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Je kunt dus voor maximaal 6 maanden een uitkering aanvragen.

Een aanvraag dien je in via het formulier Aanvragen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Wijzigingen geef je door via het Wijzigingsformulier Tozo 3.