Uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Let op

Om het aanvraagformulier in te vullen moet je de volgende zaken bij de hand hebben:

 • Inloggegevens DigiD (nog geen DigiD? Ga naar digid.nl/aanvragen)
 • Recent bankafschrift of kopie bankpas (naam rekeninghouder en bankrekeningnummer zichtbaar).
 • Meest recente jaarrekening (als je jouw onderneming voor 2020 bent gestart).
 • Meest recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).

De uitkering voor inkomensondersteuning binnen de Tozo-regeling is er voor zelfstandig ondernemers (o.a. zzp’er, eenmanszaak, VOF, B.V.) die door de coronacrisis tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum:

 • Tozo 1: Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. De aanvraagperiode voor Tozo 1 liep t/m 31 mei 2020.
 • Tozo 2: Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. De aanvraagperiode voor Tozo 2 liep van 1 juni t/m 30 september 2020.
 • Tozo 3: De aanvraagperiode loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Je kunt dus voor maximaal 6 maanden een uitkering aanvragen. Tozo 2 wordt niet automatisch verlengd. Als je gebruik wilt maken van Tozo 3 moet je opnieuw een aanvraagformulier indienen. 
  Tozo 3 kun je niet tijdens de hele periode met terugwerkende kracht aanvragen. In oktober en november 2020 kun je de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober aanvragen. Vanaf december kun je de regeling alleen aanvragen vanaf de maand waarin je de aanvraag doet. Bij Tozo 3 geldt geen vermogenstoets. Dit werd op 28 augustus wel aangekondigd, maar op 28 september heeft het kabinet besloten de vermogenstoets pas later in te voeren.
 • Tozo 4: Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 wordt de Tozo regeling verlengd, maar met een vermogenstoets. Meer informatie volgt later.
   

Een aanvraag dien je in via het formulier Aanvragen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.

Tozo 2 is afgesloten. Je kunt hiervoor geen wijzigingen meer doorgeven. Heb je een aanvraag ingediend voor Tozo 3, en is er iets veranderd in jouw situatie (bijvoorbeeld verhoging/verlaging inkomen, verhuizing etc.) geef dit dan door via het wijzigingsformulier Tozo 3.

Loop je tijdens het invullen van het formulier tegen vragen en/of onduidelijkheden aan? Neem dan contact op met het ondernemersloket via (040) 238 4222. Wij helpen je graag verder.