Tegemoetkoming private verhuurders sportaccommodaties

De subsidie tegemoetkoming private verhuurders sportaccommodaties voor huurkwijtschelding amateursportorganisaties vanwege de COVID-19-crisis is er voor private verhuurders die gederfde huurinkomsten hebben over de periode van 1 juni 2020 tot 1 juli 2020 ten gevolge van huurkwijtschelding aan amateursportorganisaties.

Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 1 december 2020.