Leveren en declareren

De meeste gemeenten werken met wijkteams en/of (WIJ)generalisten. Deze teams bekijken samen met de inwoner wat voor zorg of ondersteuning er nodig is. Hieronder vind je informatie over:

  • Zorgtoewijzing
  • Verlenen
  • Meldplicht wachtlijst jeugd
  • Berichtenverkeer
  • Declareren/factureren