Laatste nieuws en veelgestelde vragen

Je vindt hier het laatste nieuws en veelgestelde vragen rondom inkoop sociaal domein.

Zoek je meer informatie over budgetindicaties, nieuwe tarieven en contracten? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen in onderstaand document.

Zoek je meer informatie over het Servicebureau? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen in onderstaand document.

Er komt een servicebureau onder regie van de gemeente voor toetsen indicaties, selectie aanbod en inkoop van specialistische zorg.

De gemeente wil het aantal zorgaanbieders beperken, mede door een andere aanbestedingsvorm per 1 januari 2020. Tegelijkertijd is er een instroomstop voor aanbieders door middel van aangescherpte kwaliteits- en resultaateisen.

Verstevigen van contractmanagement door intensiever toe te zien op de naleving van de contracten, door vaker te toetsen op kwaliteit en door te sturen op budgetplafonds. Zo wordt bovenmatige groei en winsten bij zorgaanbieders voorkomen. Voor specifieke zorgvormen vanaf 1 januari 2020 anders aanbesteden op basis van meerjarige lumpsumfinanciering en het sturen op partnerschap met aanbieders (bijvoorbeeld met consortia).

De gemeente zet in op meer begeleiding van inwoners door generalisten van WIJeindhoven 

De gemeente stimuleert laagdrempelige toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving van mensen, als alternatief voor tweedelijnsondersteuning. Het gaat dan vooral om (collectieve) voorzieningen voor (een deel van de) gespecialiseerde groepsbegeleiding jeugd, dagbesteding en begeleiding volwassenen.