Ontwikkeltafel Tarieven

Binnen de regio hebben de gemeenten samen een uniforme producten-diensten-catalogus (PDC) ontwikkeld. Hier ligt een eenduidige, objectieve kostprijsberekening onder voor een aantal basisproducten. Deze tarieven vormen de basis voor de contractafspraken tussen gemeente(n) en inwoners.

Voor Jeugdzorg werken de 21 gemeenten (Dommelvallei+, Helmond/De Peel gemeenten en Eindhoven) samen op het gebied van inkoop. Dommelvallei+ en Eindhoven werken daarnaast ook samen op het gebied van de Wmo.

Reageren?

Wil je een bijdrage leveren via de virtuele ontwikkeltafel? Stuur dan je reactie met het contactformulier naar de ontwikkeltafel van jouw keuze. Je hoeft je niet aan te melden om deel te nemen aan de virtuele ontwikkeltafel.