Adviezen van zorgaanbieders over invoering budgetplafonds

Op 5 juli kwam een 50-tal zorgaanbieders bijeen in het stadhuis van Eindhoven om over de implementatie van het raadsbesluit van gedachten te wisselen. Na een presentatie hebben de aanbieders advies uitgebracht over de wijze waarop de gemeente Eindhoven de budgetplafonds gaat invoeren.

Het adviesrapport van Adjust was hiervoor het vertrekpunt. De aanbieders werd gevraagd om in workshops vanuit hun rol als belanghebbende, expert en adviseur advies te geven op de adviezen van Adjust: wat vinden ze er goed resp. zwak aan, waarover hebben ze zorgen, welke amendementen of aanvullingen hebben ze? En bovendien, wat kunnen zij zelf dit jaar nog extra bijdragen aan kostenbeheersing?

De workshops gingen over:

Vanwege het aantal deelnemers werd workshop 1 in drie groepen gesplitst en workshop 4 in twee. De opbrengst van de workshops is door de deelnemers zelf opgetekend en is ongewijzigd weergegeven. U kunt dit lezen door hierboven op de betreffende workshop te klikken.

 

Download hier alle documenten die eerder in de tekst zijn genoemd: