Ontheffing sluitingsuur horeca

In Eindhoven kun je als horecaondernemer verschillende soorten ontheffing van het sluitingsuur aanvragen; bijvoorbeeld ter ere van een jubileum van je zaak en op sommige plaatsen met een verlaatje.

Jubileum horecazaak

Heb je als horecaondernemer een 12,5-jarig of een 25-jarig jubileum van je zaak? Vraag dan een ontheffing aan om dit jubileum na sluitingstijd in je zaak te kunnen vieren.

Pilot 24-uursontheffingen

Er is in de gemeente Eindhoven een pilot gestart waarbij twee 24-uursontheffingen verleend worden voor de duur van 2 jaar. Deze regeling is bedoeld voor organisaties die in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de APV Eindhoven en/of een geldige vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet. De overige voorwaarden staan in het document Uitwerking Initiatiefvoorstel Nachtleven - 24uursontheffingen dat je hieronder vindt.

Het aanvragen van deze ontheffing was mogelijk tot 15 juni 2022. Heb je een aanvraag ingediend? Je wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de verdere procedure.

Verlaatje

In Eindhoven kun je onder voorwaarden een verlaatje aanvragen in het kader van het besluit Besluit Verlaatjes III 2022. Dit is van toepassing voor de horecazaken gelegen in de stadsdelen Tongelre, Woensel Zuid, Woensel Noord, Strijp (exclusief Strijp S), Gestel en Stratum en het gebied behorende tot Centrum ten noorden van het spoor. Dit besluit geeft de mogelijkheid om 10x per kalenderjaar een verlaatje aan te vragen. Hierdoor kun je op bepaalde dagen langer open blijven.

Het Besluit Uitbreiding pilot Verlaatjes 2020 is van toepassing voor horecazaken gelegen op Strijp-S of in het centrum zoals omschreven in artikel 2:29, tweede lid, van de APV Eindhoven, met uitzondering van het Stratumseind, Oude Stadsgracht.