IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

Ben je niet in staat om jouw bedrijf voort te zetten omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn? Moet je door omstandigheden jouw bedrijf noodgedwongen beëindigen of verkopen? Ben je  ouder dan 55 jaar, maar je hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt?  Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

Je komt niet in aanmerking voor een uitkering als jouw overige inkomsten en die van jouw eventuele partner hoger zijn dan de IOAZ-grondslag. Immers, een uitkering is altijd aanvullend. Ook ben jij, en jouw eventuele partner, verplicht om naar werk te blijven zoeken en passend werk te aanvaarden. Wanneer jouw partner heeft meegewerkt in het bedrijf dan kan hij/zij ook een beroep doen op deze uitkering. Bij de aanvraag wordt ook rekening gehouden met jouw vermogen (spaargeld, eigen woning, auto of sieraden).