Waarderingssubsidie voor Drents Dorp

Op maandag 12 juni ontvingen de samenwerkende bewonersinitiatieven in Drents Dorp - rondom het Hoofdkwartier - een cheque van 1000 euro uit handen van wethouder Yasin Torunoglu, als waardering voor hun inzet voor de wijk. De waarderingssubsidies worden jaarlijks door de gemeente toegekend aan buurtinitiatieven die positief bijdragen aan de leefbaarheid en samenhang in de stad.

Tijdelijke huiskamer

Het nieuwe Drents Dorp Hoofdkwartier onder het Strijps Bultje en de aanpak van de omliggende openbare ruimte gaven het startschot voor de wijkvernieuwing in Drents Dorp. De locatie onder het viaduct werd door velen als onveilig en vies ervaren. Maar door het Hoofdkwartier, de extra verlichting en het groen heeft men een andere beleving gekregen bij dit deel van de wijk. Drents Dorp heeft er echt een huiskamer bij, gerund door buurtbewoners. Het tijdelijke bouwwerk onder het viaduct was als hoofdkwartier al beschikbaar voor veel verschillende groepen uit de buurt: bewoners, bezoekers, bouwvakkers en de Drents Dorp Angels, voor sociale activiteiten, workshops, exposities, vergaderingen en feestjes.

Sterke samenwerking

In het afgelopen jaar is er mede door de aanwezigheid van het Hoofdkwartier een sterk samenwerkende structuur ontstaan van diverse bewonersinitiatieven. Denk aan de doorontwikkeling van de Stichting Buurtbelangen Drents Dorp (SBDD), de bewonerswerkgroep 't Schoot, de initiatiefnemers Apeldoornstraat, de initiatiefgroep Gelderlandplein met ’t Keetje, de wijkonderneming Circulo, het warme welkom aan statushouders in de wijk en de diverse groepen die zich bezighouden met onder meer jeugd, zwerfvuil en buurtpreventie. De samenwerking werd in 2016 verstevigd met het nieuw vormgegeven buurtoverleg, dat in wisselende locaties in de buurt plaatsvindt. 

Bijschrift foto: Wethouder Yasin Torunoglu maakt een selfie met actieve Drents Dorpers in bewonerstuin Oes Moes.