VDMA: broedplaats voor start-ups en plek voor Eindhovenaren

Als het aan de gemeente ligt, wordt het Van der Meulen-Ansems (VDMA) terrein een broedplaats voor start-ups en een plek waar Eindhovenaren met grote èn kleine beurs kunnen wonen, werken en ontspannen.

De gemeente start voor het terrein in het hart van de stad een verkoop- en ontwikkelingstraject op. Deze ontwikkeling zorgt voor honderden extra woningen in de stad. Ook sluit dit naadloos aan bij de ambitieuze nieuwe plannen in en om het centrum van de stad. Bijvoorbeeld de nieuwbouwplannen rondom de Deken van Somerenstraat en de beeldbepalende torens van District E bij het station.

Selectieprocedure
De gemeente nodigt kopers/ontwikkelaars te komen met een visie voor het gebied. Deze visies worden onder andere beoordeeld op de criteria duurzaamheid, inclusiviteit (minimaal 15% sociale woningbouw) en uiteraard op de hoogte van het bod. Een brede selectiecommissie kiest de 3 meest kansrijke voorstellen. De indieners werken hun voorstel daarna verder uit tot een concreet plan. Naar verwachting besluit het college van B&W begin 2019 wie het VDMA-terrein mag aankopen en herontwikkelen.

Inschrijven kan tot 17 mei. Meer informatie over het inschrijven is vanaf week 8 te vinden op vastgoed.eindhoven.nl.

Buurtparticipatie
Een comité van buurtvertegenwoordigers krijgt de kans om advies te geven over de keuze van het plan. Omwonenden krijgen later informatie over hoe dit comité wordt samengesteld en hoe zij hun interesse hiervoor kenbaar kunnen maken.